Przewody doktorskie

Imię i
nazwisko
data tytuł rozprawy doktorskiej Recenzenci Załączniki Streszczenie
Robert Konkel

wszczęcie postępowania:

27.01.2023 r.

„Structure and biological activity of anabaenopeptins and cyanopeptolins produced by the Baltic cyanobacterium Nostoc edaphicum, strain CCNP1411” (Struktura i aktywność biologiczna anabaenopeptyn i cyjanopeptolin produkowanych przez bałtycki szczep cyjanobakterii – Nostoc edaphicum CCNP1411)

 

prof. dr hab. inż. Sławomir Milewski

prof. dr hab. Piotr Szefer

dr hab. Mikołaj Kokociński

recenzja prof. S. Milewskiego

recenzja prof. P. Szefera

recenzja dr. hab. M. Kokocińskiego

 

 

streszczenie

abstract

 

 

 

Kamil Mironik

wszczęcie postępowania:

07.07.2023 r.

Minimalizacja częstotliwości występowania podtopień opadowych na przykładzie Gdańska”

promotor: dr hab. Joanna Fac-Beneda, prof. UG

promotor pomocniczy: dr Izabela Chlost

prof. dr hab. inż. Tomasz Walczykiewicz

dr hab. inż. Tomasz Kolerski, prof. PG

dr hab. Dariusz Wrzesiński, prof. UAM

recenzja prof.
T. Walczykiewicza

recenzja prof.
T. Kolerskiego

recenzja prof.
D. Wrzesińskiego

streszczenie

abstract

Katarzyna Spich

wszczęcie przewodu:

14.12.2018 r.

Application of the otolith microstructure analysis in the studies of ecology of the early life stages of cod Gadus morhua L. in the Southern Baltic Sea” (Wykorzystanie analizy mikrostruktury otolitów w badaniach ekologii wczesnych stadiów rozwojowych dorsza Gadus morhua L. w Bałtyku południowym)

promotor: dr hab. Dariusz Fey, prof. MIR-PIB

prof. dr hab. inż Tomasz Heese

dr hab. Mariusz Sapota, prof. UG

 

recenzja prof. T. Heese

recenzja prof. M. Sapoty

streszczenie

abstract

 

Olga Podrażka

wszczęcie przewodu:

03.06.2016 r.

„Breaking sea wave impact loads on truss structures” (Obciążenia konstrukcji kratowych wywołane załamującymi się falami morskimi)

promotor: dr hab. Witold Cieślikiewicz, prof. UG

promotor: prof. Ove Tobias Gudmestad

prof. dr hab. inż. Ryszard Staroszczyk

prof. dr inż. Peter Frohle

recenzja prof.
R. Staroszczyka

recenzja prof.
P. Frohle

streszczenie

abstract

           
           
     
           
     
           
     
           
     
           
     

 

         
     
           
   

 

           

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 23. Styczeń 2017 - 08:50; osoba wprowadzająca: Anna Serafin Ostatnia zmiana: czwartek, 23. Maj 2024 - 08:12; osoba wprowadzająca: Anna Serafin