Publiczna obrona doktoratu pani mgr Agnieszki Kąkol

Rada Naukowa Dyscypliny Nauki o Ziemi i środowisku Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamia, że

w dniu 10 lipca 2020 roku o godzinie 11.30

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

Pani mgr Agnieszki Kąkol

 

pod tytułem:

 

"Wpływ struktury populacji i czynników środowiskowych na zawartość hydroksyproliny i kolagenu w skorupiakach bałtyckich"

w jęz. ang. "The influence of population structure and environmental factors on the hydroxyproline and collagen level in Baltic crustaceans"

 

Obrona odbędzie się w sposób zdalny przy użyciu MS Teams.

Osoby, które chcą wziąć udział w publicznej obronie proszone są o kontakt z Panią mgr Anną Kietrys-Tusk: anna.kietrys-tusk@ug.edu.pl do 8 lipca br.

Egzemplarz rozprawy doktorskiej znajduje się do wglądu w Bazie Wiedzy Uniwersytetu Gdańskiego: https://repozytorium.bg.ug.edu.pl. Recenzje i streszczenia znajdują się na stronie Wydziału Oceanografii i Geografii w zakładce „Postępowania naukowe”.

 

Załącznik
Pokaż rejestr zmian

Submitted on piątek, Czerwiec 26, 2020 - 12:19 by Anna Kietrys-Tusk Changed on wtorek, Lipiec 7, 2020 - 08:23 by Anna Kietrys-Tusk