Publiczna obrona doktoratu pani mgr Ilony Kamińskiej

Rada Naukowa Dyscypliny Nauki o Ziemi i środowisku Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamia, że

w dniu 10 lipca 2020 roku o godzinie 9.00

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

Pani mgr Ilony Kamińskiej

 

pod tytułem:

 

„Oszacowanie wartości ekonomicznej procesów równoważenia skutków eutrofizacji - regulacyjnej usługi ekosystemowej Zatoki Gdańskiej"

w jęz. ang. "Economic valuation of balancing the effects of eutrophication processes - regulating ecosystem services of the Gulf of Gdansk"

 

Obrona odbędzie się w sposób zdalny przy użyciu MS Teams.

Osoby, które chcą wziąć udział w publicznej obronie proszone są o kontakt z Panią mgr Anną Kietrys-Tusk: anna.kietrys-tusk@ug.edu.pl do 8 lipca br.

Egzemplarz rozprawy doktorskiej znajduje się do wglądu w Bazie Wiedzy Uniwersytetu Gdańskiego: https://repozytorium.bg.ug.edu.pl. Recenzje i streszczenia znajdują się na stronie Wydziału Oceanografii i Geografii w zakładce „Postępowania naukowe”.

 

Załącznik
Pokaż rejestr zmian

Submitted on czwartek, Czerwiec 25, 2020 - 13:02 by Anna Kietrys-Tusk Changed on czwartek, Czerwiec 25, 2020 - 13:35 by Anna Kietrys-Tusk