fbpx Laureaci konkursów NCN OPUS 17 PRELUDIUM 17 | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Laureaci konkursów NCN OPUS 17 PRELUDIUM 17

Laureaci konkursów NCN OPUS 17 PRELUDIUM 17

W dniu 18 listopada 2019 r. Narodowe Centrum Nauki ogłosiło listę laureatów XXXIII konkursu na projekty badawcze w zakresie badań podstawowych. Wydział Oceanografii i Geografii Uniwersytet Gdański otrzymał finansowanie 4 projektów. Łączna kwota otrzymanego finansowania dla Wydziału to 2 987 144 zł.

W ramach konkursu OPUS 17 finansowanie projektów otrzymały:

  1. dr hab. Katarzyna Palińska Wydziału Oceanografii i Geografii, projekt pt.: „Morskie, mikrobialne endolity: bioróżnorodność i funkcja”, kwota finansowania 941 780,00 zł;
  2. dr Dominika Saniewska Wydziału Oceanografii i Geografii, projekt pt.: „Organizmy bentosowe jako wskaźnik źródeł rtęci w strefie brzegowej Antarktyki (Zatoka Admiralicji)”, kwota finansowania 703 990,00 zł. Projekt realizowany w konsorcjum, lider Uniwersytet Gdański;
  3. prof. dr hab. Hanna Mazur-Marzec z Wydziału Oceanografii i Geografii, projekt pt.: „Metabolity bałtyckich cyjanobakterii jako naturalna biblioteka związków wyjściowych w poszukiwaniu nowych leków antywirusowych”, kwota finansowania 1 217 800,00 zł. Projekt realizowany w konsorcjum, lider Uniwersytet Gdański.

W ramach konkursu PRELUDIUM 17 finansowanie projektów otrzymała:

  1. mgr Kinga Wiśniewska z Wydziału Oceanografii i Geografii, projekt pt.: „Czy sinice i mikroglony w powietrzu strefy brzegowej Bałtyku mogą stanowić potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego?”, kwota finansowania 123 574,00 zł.

Oceny wniosków w konkursach NCN dokonują eksperci wybierani spośród wybitnych naukowców, polskich i zagranicznych, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora. Proces oceny jest podzielony na dwa etapy: ocenę kwalifikacyjną oraz ocenę specjalistyczną. Każdy etap to co najmniej dwie oceny indywidualne dla każdego wniosku oraz posiedzenie zespołu ekspertów, podczas którego dyskutowane są te oceny i ustalane listy rankingowe.

Serdecznie gratulujemy!

Źródło: NCN

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Zarzycki
Treść wprowadzona przez: Tomasz Zarzycki
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 20 listopada 2019 roku, 8:55