fbpx Otwarte spotkanie naukowe i wykład pt. "Specyfika obiegu biogenów na obszarach młodoglacjalnych" | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Otwarte spotkanie naukowe i wykład pt. "Specyfika obiegu biogenów na obszarach młodoglacjalnych"

Otwarte spotkanie naukowe i wykład pt. "Specyfika obiegu biogenów na obszarach młodoglacjalnych"

W imieniu Wydziału Nauk o Ziemi Gdańskiego Towarzystwa Naukowego oraz Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Geograficznego serdecznie zapraszamy na otwarte spotkanie naukowe w dniu 14.11.2019 (czwartek) o godz. 1700.

Miejsce spotkania: Uniwersytet Gdański, budynek Wydziału Nauk Społecznych i Instytutu Geografii, Gdańsk, ul. Bażyńskiego 4, aula S 209.

Tytuł wykładu: Specyfika obiegu biogenów na obszarach młodoglacjalnych

Autor: dr Łukasz Pietruszyński z Wydziału Oceanografii i Geografii, Uniwersytet Gdański

Streszczenie:

Sieć hydrograficzna jest jednym z głównych „wyróżników” krajobrazu młodoglacjalnego i ma decydujący wpływ na obieg w nim materii, w tym wody i substancji biogenicznych. Składa się ona z różnej wielkości powiązanych ze sobą zbiorników wodnych i cieków oraz licznych zagłębień bezodpływowych. Obraz sieci hydrograficznej obszarów młodoglacjalnych charakteryzuje się znacznymi przemianami czasowymi, co skutkuje sezonowo różną migracją wody i substancji biogenicznych. Autor stawia sobie pytanie, w jakich okresach jest ona przetrzymywana, a w jakich uwalniana oraz czy wielkości ładunków są znacznie większe niż w pozostałej części Polski? Rezultaty badań autora sugerują, iż niewielkie obiekty hydrograficzne (oczka) pełnią znaczącą rolę w obiegu wody i substancji biogenicznych na obszarach młodoglacjalnych.

oczko wodne

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Zarzycki
Treść wprowadzona przez: Tomasz Zarzycki
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 29 października 2019 roku, 9:53