fbpx Projekt z Wydziału Oceanografii i Geografii wśród dziewięciu wybranych do dofinansowania w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Projekt z Wydziału Oceanografii i Geografii wśród dziewięciu wybranych do dofinansowania w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk

Projekt z Wydziału Oceanografii i Geografii wśród dziewięciu wybranych do dofinansowania w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk

Projekt „AquaVIP – Platforma rozwoju kariery w akwakulturze w regionie Południowego Bałtyku” podejmuje aspekt budowania kariery w akwakulturze. Działania projektu obejmują rozpowszechnianie wizerunku nowoczesnej akwakultury jako dostępnego obecnie źródła produkcji białka, kreowania rynku zarówno dla produktów z hodowli, jak i nowoczesnych technologii oraz profesjonalnej edukacji w krajach regionu Południowego Bałtyku.

Głównym celem projektu jest wzmocnienie rynku pracy w sektorze akwakultury poprzez rozwój transgranicznych szkoleń, budowanie sieci kontaktów i wzmacnianie zdolności biznesowych. W rezultacie powstanie oferta rozwoju kariery dla studentów i młodych profesjonalistów (AquaYouth), sieć szkolenia zawodowego (AquaProfi) dla profesjonalistów oraz wirtualna platforma z modułami e-learningowymi (AquaTION).

Grupy docelowe projektu to: MŚP, studenci, hodowcy, stowarzyszenia rolników, instytucje badawcze i edukacyjne, ośrodki kariery, władze lokalne/regionalne.

Całkowity budżet projektu dla konsorcjum (Uniwersytet Gdański, Uniwersytet w Rostocku, Uniwersytet w Kłajpedzie, Park Naukowo-Technologiczny w Kłajpedzie) to ponad 1 mln EUR.

Kierownikiem projektu jest mgr Hanna Łądkowska (hanna.ladkowska@ug.edu.pl) z Zakładu Ekologii Eksperymentalnej Organizmów Morskich. Informacji o projekcie udziela mgr Barbara Dmochowska (b.dmochowska@ug.edu.pl)

Więcej informacji o wynikach naboru:

https://southbaltic.eu/-/new-projects-have-been-selected-for-fundi-1

logotypy interregu

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Zarzycki
Treść wprowadzona przez: Tomasz Zarzycki
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 3 czerwca 2019 roku, 12:02