Otwarte spotkanie naukowe i wykład pt. "Zapis geologiczny historycznych sztormów na wybrzeżach Zatoki Gdańskiej" | Wydział Oceanografii i Geografii

Menu górne - Wydział OiG

Otwarte spotkanie naukowe i wykład pt. "Zapis geologiczny historycznych sztormów na wybrzeżach Zatoki Gdańskiej"

Wydział Nauk o Ziemi Gdańskiego Towarzystwa Naukowego

Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Geograficznego

Serdecznie zapraszamy na otwarte spotkanie naukowe

16.05.2019 (czwartek), godz. 1700

Uniwersytet Gdański, budynek Wydziału Nauk Społecznych i Instytutu Geografii

Gdańsk, ul. Bażyńskiego 4, aula S 209

Zapis geologiczny historycznych sztormów na wybrzeżach Zatoki Gdańskiej

dr Damian Moskalewicz

(Instytut Geografii, Uniwersytet Gdański)

W związku ze współczesną zmianą klimatu wiele uwagi poświęca się zagrożeniom naturalnym. Badania geologiczne dawnych zjawisk ekstremalnych dostarczają informacji na temat najgorszych możliwych zdarzeń, a także pozwalają zweryfikować ocenę zagrożenia, dokonaną na podstawie pomiarów instrumentalnych i danych historycznych. Wybrzeża Zatoki Gdańskiej wykazują duży potencjał do zachowania śladów po dawnych zalewach morskich, co pozwala na podjęcie tej tematyki badawczej w kontekście zjawisk sztormowych. W ramach referatu przedstawione zostaną dotychczasowe, autorskie wyniki badań, związane z występowaniem i cechami osadów sztormowych na wybrzeżach Zatoki Gdańskiej.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Zarzycki
Treść wprowadzona przez: Tomasz Zarzycki
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 14 maja 2019 roku, 11:19