Seminarium Naukowe Instytutu Oceanografii oraz Oddziału Morskiego Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego | Wydział Oceanografii i Geografii

Menu górne - Wydział OiG

Seminarium Naukowe Instytutu Oceanografii oraz Oddziału Morskiego Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego

Dyrekcja Instytutu Oceanografii UG

oraz Oddział Morski Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego

serdecznie zapraszają pracowników, doktorantów oraz studentów na Seminarium Naukowe, podczas którego wykłady wygłoszą Laureatki Konkursu Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego im. Profesora M. Gieysztora na wyróżniające się prace magisterskie w dziedzinie hydrobiologii w 2018 roku.

Pierwszy wykład pt. „Rola zespołów bentosowych w funkcjonowaniu przybrzeżnych biotopów

Zatoki Puckiej”

przedstawi Pani mgr Marta Słomińska, Doktorantka z Instytutu Oceanologii PAN,

drugi wykład na temat „Wpływ zasolenia i temperatury na aktywność i tempo metabolizmu całkowitego  Rangia cuneata (G. B. Sowerby I, 1831)”

zaprezentuje Pani mgr Julia Tuszer-Kunc, Doktorantka z Instytutu Oceanografii UG.

Seminarium odbędzie się dnia 13 maja (poniedziałek) 2019 r. o godz. 16.15Auditorium oceanographorum, w budynku Instytutu Oceanografii UG przy al. Marszałka Piłsudskiego 46 w Gdyni.

Obie Prelegentki są absolwentkami kierunku studiów Oceanografia. Swoje prace magisterskie wykonały w Zakładzie Ekologii Eksperymentalnej Organizmów Morskich (Instytut Oceanografii UG) pod kierunkiem Pani dr hab., prof. UG Urszuli Janas oraz Pani dr hab., prof. UG Moniki Normant-Saremby.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Zarzycki
Treść wprowadzona przez: Tomasz Zarzycki
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 7 maja 2019 roku, 11:26