fbpx Projekt „eCUDO.pl” rekomendowany do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Projekt „eCUDO.pl” rekomendowany do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Projekt „eCUDO.pl” rekomendowany do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Projekt „Elektroniczne Centrum Udostępniania Danych Oceanograficznych eCUDO.pl” rekomendowany do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Projekt  „Elektroniczne Centrum Udostępniania Danych Oceanograficznych eCUDO.pl” polega na utworzeniu Elektronicznego Centrum Udostępniania Danych Oceanograficznych eCUDO.pl, tj. systemu informatycznego zapewniającego zunifikowany dostęp do krajowych zasobów nauki z zakresu oceanografii. 

Głównym produktem Projektu jest System eCUDO.pl, na który składać się będą system centralny, moduł wyszukiwania i pozyskiwania metadanych z instytucji zewnętrznych oraz integracja systemów sfederowanych. 

Celem głównym Projektu jest zwiększenie cyfrowej dostępności i użyteczności informacji sektora publicznego dzięki cyfrowemu udostępnieniu zasobów nauki z zakresu oceanologii. Realizacja celu głównego przyczyni się do odblokowania potencjału społeczno-gospodarczego zasobów nauki z zakresu oceanologii, co będzie szczególnie istotne dla takiej grupy interesariuszy, jak administracja rządowa i samorządowa wraz z podległymi im jednostkami zaangażowanymi w eksploatację bądź ochronę Bałtyku. Efektami Projektu będą zainteresowani także pracownicy jednostek naukowo-badawczych i uczelni oraz studenci i doktoranci związani z oceanologią. Przedsiębiorcy działający w obrębie wielu branż, różne organizacje działające w obszarze ochrony środowiska oraz szersze grono odbiorców (nie tylko instytucjonalnych) również będzie mogło odnieść szereg korzyści społeczno-gospodarczych w związku z realizacją celu głównego Projektu. 

Partnerem wiodącym Projektu jest Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk. 

Pozostałymi Partnerami uczestniczącymi w Projekcie są: Uniwersytet Gdański, Instytut Morski w Gdańsku, Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Uniwersytet Szczeciński, Akademia Pomorska w Słupsku.

Ze strony Uniwersytetu Gdańskiego Projekt został przygotowany przez zespół Zakładu Oceanografii Fizycznej, Instytutu Oceanografii, Wydziału Oceanografii i Geografii. 

Budżet Projektu to ok. 15 mln PLN, w tym budżet UG to blisko 1,8 mln PLN.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Zarzycki
Treść wprowadzona przez: Tomasz Zarzycki
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 17 stycznia 2019 roku, 12:57