fbpx Wyniki Sympozjum Młodych Oceanografów | Wydział Oceanografii i Geografii

Wyniki Sympozjum Młodych Oceanografów | Wydział Oceanografii i Geografii

Menu górne - Wydział OiG

Wyniki Sympozjum Młodych Oceanografów

W dniu 30 listopada 2018 r. Auditorium oceanographorum budynku Instytutu Oceanografii UG w Gdyni, odbyło się XVII Sympozjum Młodych Oceanografów.

Serdecznie gratulujemy laureatom:

Nagroda imienia prof. Krystyny Wiktorowej: mgr Patryk Pezacki za pracę pt. „Zastosowanie prądomierza akustycznego ADCP do badań dobowych migracji pionowych organizmów morskich (na przykładzie obserwacji hydroakustycznych na Morzu Czarnym)”

Nagroda imienia prof. Krzysztofa Korzeniewskiego: mgr Agnieszka Jędruch za pracę pt. „Frakcjonowanie rtęci w organizmach morskich: metoda termodesorpcji i jej zastosowanie”

Nagroda imienia prof. Haliny Piekarek-Jankowskiej: mgr Aleksandra Cupiał za pracę pt. „Analiza probabilistyczna klimatu falowego Morza Bałtyckiego ze szczególną obserwacją Zatoki Gdańskiej w kontekście klimatu rejonu Morza Bałtyckiego”

Nagroda specjalna dla studenta „Nadzieja Oceanografii” ufundowana przez Prorektora ds. Studenckich dr hab. Arnolda Kłonczyńskiego, prof. nadzw.: Bartłomiej Wilman za pracę pt. „Rtęć w krabiku amerykańskim (Rhithropanopeus harrisii) z Zatoki Puckiej”

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Zarzycki
Treść wprowadzona przez: Tomasz Zarzycki
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 3 grudnia 2018 roku, 12:41