fbpx Wydział partnerem w projekcie MOST DANYCH dofinansowanym w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Wydział partnerem w projekcie MOST DANYCH dofinansowanym w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Wydział partnerem w projekcie MOST DANYCH dofinansowanym w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Liderem projektu „MOST DANYCH. Multidyscyplinarny Otwarty System Transferu Wiedzy – etap II: Open Research Data” jest Politechnika Gdańska, a partnerami Gdański Uniwersytet Medyczny oraz Uniwersytet Gdański (Wydział Oceanografii i Geografii). Projekt zakłada budowę repozytorium nauki, pozwalającego w łatwy i intuicyjny sposób wyszukiwać oraz uzyskiwać dostęp do szeroko rozumianych zasobów nauki, adresowanych do szerokiego grona odbiorców: nie tylko do środowiska naukowego (pracowników naukowych i doktorantów) i studentów, ale również przedsiębiorców i społeczeństwa informacyjnego (w szczególności nauczycieli i uczniów różnych szczebli edukacji).

Wartość projektu dla całego konsorcjum to ponad 26,7 mln PLN natomiast po stronie Uniwersytetu Gdańskiego to 2,7 mln zł.

Kierownikiem projektu po stronie UG jest prof. dr hab. Adam Krężel z Zakładu Oceanografii Fizycznej.

Wyniki konkursu:

https://cppc.gov.pl/wp-content/uploads/Lista-projekt%C3%B3w-rekomendowanych-aktualizacja.pdf

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Zarzycki
Treść wprowadzona przez: Tomasz Zarzycki
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 10 października 2018 roku, 9:16