fbpx Krewetki hodowane w obiegu zamkniętym RAS – polski pilotaż zademonstrowany na konferencjach w Sopocie i w Londynie | Wydział Oceanografii i Geografii

Krewetki hodowane w obiegu zamkniętym RAS – polski pilotaż zademonstrowany na konferencjach w Sopocie i w Londynie | Wydział Oceanografii i Geografii

Menu górne - Wydział OiG

Krewetki hodowane w obiegu zamkniętym RAS – polski pilotaż zademonstrowany na konferencjach w Sopocie i w Londynie

Promocja zrównoważonego rozwoju i podnoszenie świadomości na temat możliwości produkcji skorupiaków w systemach RAS na Pomorzu, pilotaż realizowany w ramach projektu InnoAquaTech w Instytucie Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego przez zespół koordynowany przez Hannę Łądkowską, został przedstawiony na Kongresie Rybnym w dniach 12-13 kwietnia 2018 r. w Hotelu Sheraton w Sopocie. Wyniki pierwszej 4-miesięcznej hodowli krewetek zaprezentowano w formie prezentacji oraz posteru. Prezentacja autorstwa Haliny Kendzierskiej dotyczyła eksperymentu hodowlanego krewetki białej Litopenaeus vannamei, przygotowania laboratoryjnych zestawów do hodowli zamkniętej RAS i pierwszej hodowli krewetek w Polsce, uzyskanych wyników i doświadczeń zdobytych podczas pierwszej próby jak również planów badawczych, edukacyjnych i współpracy na przyszłość w zakresie hodowli skorupiaków.

Każdego roku Kongres Rybny przedstawia innowacje i technologie w zakresie produkcji i przetwórstwa ryb, rynku detalicznego ryb i trendów konsumenckich, międzynarodowego handlu owocami morza, a także zagadnień związanych z akwakulturą intensywną. Prezentacja dotycząca możliwości hodowli krewetek termofilnych w Polsce, została przedstawiona hodowcom, inwestorom, naukowcom, przedstawicielom Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa i organizacji pozarządowych w czasie poświęconej akwakulturze przyjaznej środowisku.

Konferencja była również doskonałą okazją do promocji nie tylko projektu InnoAqauTech i Instytutu Oceanografii, ale także Uniwersytetu Gdańskiego i Akwakultury jako kierunku studiów oferowanego przez Wydział Geografii i Oceanografii, a także zaproszenia do dalszej współpracy między sektorami nauki i biznesu.

Polaska hodowla krewetek została również przedstawiona w formie posteru na konferencji COST Action EU Aquaponics Hub: Realising Sustainable Integrated Fish and Vegetable Production for the EU Final Conference Aquaponics: From Science to Practice,  9 10 kwietnia 2018, na Universytecie Greenwich, w Wielkiej Brytanii.

Spotkanie w Londynie poświęcone było akwaponice. Akwaponika - symbiotyczna hodowla ryb i warzyw w systemach recyrkulacyjnych - staje się jednym z najważniejszych trendów zrównoważonego rolnictwa. Projekt EU Aquaponics Hub jest finansowany przez COST (europejska współpraca w dziedzinie nauki i technologii) w celu promowania innowacyjności i budowania potencjału przez sieć naukowców i firm zajmujących się akwaponiką.

EU Aquaponics Hub to czteroletnie przedsięwzięcie, które łączy heterogeniczną grupę naukowców i przedsiębiorców  z całej UE i całego świata w celu lepszego zrozumienia stanu wiedzy na temat akwaponiki w Europie i na świecie oraz ułatwianie innowacji i edukacji w tej dziedzinie zrównoważonej produkcji białka w postaci ryb oraz roślin. Projekt InnoAquaTech dobrze wpasowuje się w aktualną tematykę innowacyjnej, zrównoważonej produkcji żywności. Polski eksperyment pilotażowy  koncentrujący się na produkcji krewetek w systemach recyrkulacji może czerpać korzyści z wyników COST Action EU Aquaponics Hub, a także dostarczać nowych pomysłów na innowacyjną, zrównoważoną produkcję skorupiaków.

kontakt: hanna.ladkowska@ug.edu.pl, www.innoaquatech.eu

krewetka_biala_-_fotografia_halina_kendzierskakrewetka_biala_wyhodowana_w_systemie_ras_500_fotografia_halina_kendzierska.jpg laboratorium_akwaponiczne_-_university_of_greenwich.jpg przedsaticiele_io_ug_na_kongresie_rybnym.jpg rosliny_uprawiane_w_systemie_akwaponicznym_-_university_of_greenwich.jpg
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Zarzycki
Treść wprowadzona przez: Tomasz Zarzycki
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 18 kwietnia 2018 roku, 14:12