Dofinansowanie nowego projektu ECOMAP w ramach konkursu Blue Baltic Międzynarodowego Programu BONUS-185 | Wydział Oceanografii i Geografii

Dofinansowanie nowego projektu ECOMAP w ramach konkursu Blue Baltic Międzynarodowego Programu BONUS-185

Projekt dr. hab. Jarosława Tęgowskiego, prof. nadzw. Baltic Sea environmental assessments by opto-acoustic remote sensing, mapping, and monitoring (ECOMAP) otrzymał dofinansowanie w ramach konkursu Blue Baltic Międzynarodowego Programu BONUS-185.

Projekt ECOMAP dotyczy ustanowienia nowych standardów bezinwazyjnego badania dna Bałtyku i dotyczy strefy od 2 metrów nad dnem do 2 metrów pod jego powierzchnią. Projekt jest w pełni zgodny z dyrektywami UE i HELCOM zalecającymi opracowanie wydajnych i nowoczesnych metod badania habitatów dennych Bałtyku. W projekcie planuje się użycie skanerów laserowych – lidarów i echosond (parametryczna, wielowiązkowa) oraz sonarów do bezinwazyjnej badań dna. Zostaną opracowane algorytmy klasyfikacji osadów dennych, cech geomorfologicznych powierzchni dna i habitatów dennych wykorzystujące nowoczesne metody analizy sygnałów (np. wielowymiarowe transformacje Fouriera i falkowe, logikę rozmytą, sieci neuronowe). Wynikiem projektu będzie opracowana i przetestowana technologia bezinwazyjnego badania dna Bałtyku, użyteczna zarówno w badaniach środowiskowych jak i w szeroko rozumianej gospodarce morskiej.

Kwota dofinansowania Projektu to 1 318 401,84 zł. 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Zarzycki
Treść wprowadzona przez: Tomasz Zarzycki
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 30 stycznia 2018 roku, 13:40