fbpx Szkoła letnia Gdynia AQUAVIP | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Szkoła letnia Gdynia AQUAVIP

Szkoła letnia Gdynia AQUAVIP

W dniach 17-20 maja br. odbędzie się szkoła letnia Gdynia AquaVIP "Akwakultura – obiecujące rozwiązania technologiczne dla regionu Południowego Bałtyku: RAS – krewetki – akwaponika – glony" , której gospodarzem jest Uniwersytet Gdański. 

Jest to kurs online mający na celu rozwój umiejętności akwakultury i poszerzenie możliwości zawodowych studentów i profesjonalistów. Czterodniowy certyfikowany kurs wprowadzi uczestników w podstawowe zagadnienia teoretyczne i zapewni praktyczne doświadczenie w zakresie nowoczesnej technologii w akwakulturze i innowacyjnej błękitnej biotechnologii. Kurs będzie oparty na trwających eksperymentach prowadzonych na Instytucie Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego oraz w instytucjach partnerskich. Webinaria i dyskusje będą koncentrować się na aktualnym stanie innowacyjnej akwakultury w regionie Morza Bałtyckiego w odniesieniu do faktów, obecnych problemów, trendów, i nowych rozwiązań dla akwakultury, w tym potencjału systemów recyrkulacyjnych, akwaponiki i uprawy glonów.

Prosimy o zgłaszanie się do 25 kwietnia br. na adres b.dmochowska@ug.edu.pl  z krótką wiadomością zawierającą: imię i nazwisko, afiliację (uczelnia/firma) oraz temat krótkiej (5 min.) prezentacji dotyczącej tematyki akwakultury.

Więcej szczegółowych informacji wraz z programem szkoły znajdziecie Państwo na stronie: http://aquavip.edu.pl/aquavip-gdynia-summer-school-registration-open/


AQUAVIP GDYNIA SUMMER SCHOOL

17 - 20 May 2021

Aquaculture – promising solutions of technologies for the South Baltic Region: RAS – shrimps – aponics – algae

AquaVIP Gdynia summer school hosted by the University of Gdańsk, Poland, carried out on 17-20 May is an online course designed to help develop aquaculture skills and expand career opportunities among students and professionals. The 4-day certified course will introduce you to background theory and provide practical hands – on experience on modern aquaculture technology and innovative blue biotechnology. The course will be based on ongoing aquaculture experiments carried out in the University of Gdańsk, and partner aquaculture institutions. The provision of scientific and technical skills will enable exchange of know – how and good practices between experts and participants. Webinars & discussions will be focused on state-of play in innovative aquaculture in the Baltic Sea Region in respect to facts, present problems, trends, solutions, and potential of recirculating aquaculture systems, aquaponics and algae cultivation, new solutions for aquaculture and the products.

Please apply by 25th April by emailing b.dmochowska@ug.edu.pl with a short message providing: your name, affiliation (university/company), and topic for a short (5 min.) presentation on aquaculture.

More info, including summer school program: http://aquavip.edu.pl/aquavip-gdynia-summer-school-registration-open/

 

 

ZałącznikWielkość
PDF icon informacja o szkole letniej2.14 MB
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Kamila Mędrzycka
Treść wprowadzona przez: Kamila Mędrzycka
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 30 marca 2021 roku, 10:41