laureaci konkursu NCN OPUS 19

 

Miło nam poinformować, że w konkursie OPUS 19 Nauczyciele WOiG uzyskali finansowanie dwóch projektów badawczych.

Dr hab. Katarzyna Smolarz, prof. UG z Zakładu Funkcjonowania Ekosystemów Morskich Instytutu Oceanografii, będzie kierowała projektem pt. „Aromatyzacja steroidów przez małże morskie: charakterystyka kompleksu enzymatycznego i efektywność procesu w obecności związków EDs (ang. Endocrine Disruptors)”. Projekt realizowany będzie w konsorcjum z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym (kierownik dr hab. Anna Małgorzata Hallmann). Głównym celem planowanych badań jest określenie w jaki sposób zachodzi aromatyzacja androgenów u małży i czy mogą na ten proces wpływać związki EDs obecne w środowisku morskim. Istotnym aspektem prowadzonych badań będzie dokładne scharakteryzowanie białka małży o właściwościach aromatazy zarówno na poziomie enzymatycznym jak i genetycznym. Podjęte przez nas badania wniosą również nowe informacje dotyczące wydajności procesu aromatyzacji w tkankach małży niezdeterminowanych i zdeterminowanych płciowo oraz na różnych etapach gametogenezy. Wysokość dofinansowania wynosi 1 396 800 zł.

Prof. dr hab. Wojciech Tylmann z Zakładu Geomorfologii i Geologii Czwartorzędu Instytutu Geografii, będzie kierował projektem pt. „Eutrofizacja, zmiany reżimu mieszania i anoksja: reakcje warwowego Jeziora Gorzyńskiego (Polska NW) na zmienność klimatu i wpływ człowieka w holocenie”. Badania będą zmierzały do odpowiedzi na podstawowe pytanie jak produktywność jeziora i występowanie warunków beztlenowych rozwijały się w okresie zmiany z naturalnego do zdominowanego przez człowieka środowiska. Zastosowana zostanie nowatorska metoda obrazowania hiperspektralnego, która pozwala na pomiary wskaźnikowych biomarkerów w osadach jeziornych w bardzo dużej rozdzielczości. Badania będą uzupełnione szerszym zakresem wskaźników (pyłki roślin, szczątki okrzemek i wioślarek), które wskazują na zmiany użytkowania terenu w zlewni oraz zmiany produktywności jeziora w czasie. Wysokość dofinansowania wynosi 1 254 180 zł.

Serdecznie gratulujemy!

 

Pokaż rejestr zmian

Submitted on środa, Listopad 25, 2020 - 18:38 by Kamila Mędrzycka Changed on czwartek, Grudzień 3, 2020 - 07:07 by Kamila Mędrzycka