Wydziałowy Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia | Wydział Oceanografii i Geografii

Skład Wydziałowego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia

czwartek, 8 grudnia 2016 roku, 12:40

dr Ewa Szymczak - Prodziekan ds. Kształcenia, Przewodnicząca Zespołu

dr hab. Joanna Fac-Beneda, profesor nadzwyczajny - Prodziekan ds. Studenckich

dr hab. Wojciech Tylmann profesor nadzwyczajny - Prodziekan ds. Nauki i Rozwoju

dr hab. Monika Normant-Saremba profesor nadzwyczajny - Kierownik Środowiskowych Studiów Doktoranckich

dr Mirosława Malinowska - Zastępca Dyrektora Instytutu Geografii ds. dydaktycznych

dr Stella Mudrak-Cegiołka - Zastępca Dyrektora Instytutu Oceanografii ds. edukacji i kształcenia

mgr Anna Kietrys-Tusk (Zespół Obsługi Studentów, koordynator ds. zapewnienia jakości kształcenia)

mgr Korolina Trzcińska (przedstawiciel doktorantów)

Tomasz Figiel (przedstawiciel studentów)

Zadania Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

czwartek, 6 sierpnia 2015 roku, 13:25
  • wdrażanie procedur opracowanych przez Uczelniany Zespół ds. Jakości Kształcenia,
  • przygotowanie i wdrażanie wydziałowych procedur i zaleceń służących zapewnieniu i doskonaleniu jakości kształcenia,
  • analizowanie i publikowanie wyników oceny jakości kształcenia na Wydziale,
  • analizowanie i publikowanie wyników ankiet studenckich,
  • opracowanie sprawozdania z oceny własnej i realizacji podejmowanych działań z zakresu jakości kształcenia Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia,
  • przedstawianie Dziekanowi propozycji działań mających na celu podniesienie jakości kształcenia na Wydziale,
  • podejmowanie innych działań służących zapewnieniu i podniesieniu jakości kształcenia.