fbpx Wydziałowy Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Wydziałowy Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

Skład Wydziałowego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 20 czerwca 2018 roku, 6:56

dr Ewa Szymczak - Prodziekan ds. Kształcenia, Przewodnicząca Zespołu

dr hab. Joanna Fac-Beneda, profesor nadzwyczajny - Prodziekan ds. Studenckich

dr hab. Wojciech Tylmann profesor nadzwyczajny - Prodziekan ds. Nauki i Rozwoju

dr hab. Monika Normant-Saremba profesor nadzwyczajny - Kierownik Środowiskowych Studiów Doktoranckich

dr Mirosława Malinowska - Zastępca Dyrektora Instytutu Geografii ds. dydaktycznych

dr Agnieszka Kubowicz-Grajewska - Zastępca Dyrektora Instytutu Oceanografii ds. dydaktycznych

mgr Anna Kietrys-Tusk (Zespół Obsługi Studentów, koordynator ds. zapewnienia jakości kształcenia)

mgr Korolina Trzcińska (przedstawiciel doktorantów)

Laura Bromboszcz (przedstawiciel studentów)

Zadania Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 6 sierpnia 2015 roku, 13:25
  • wdrażanie procedur opracowanych przez Uczelniany Zespół ds. Jakości Kształcenia,
  • przygotowanie i wdrażanie wydziałowych procedur i zaleceń służących zapewnieniu i doskonaleniu jakości kształcenia,
  • analizowanie i publikowanie wyników oceny jakości kształcenia na Wydziale,
  • analizowanie i publikowanie wyników ankiet studenckich,
  • opracowanie sprawozdania z oceny własnej i realizacji podejmowanych działań z zakresu jakości kształcenia Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia,
  • przedstawianie Dziekanowi propozycji działań mających na celu podniesienie jakości kształcenia na Wydziale,
  • podejmowanie innych działań służących zapewnieniu i podniesieniu jakości kształcenia.

Harmonogram działań w zakresie jakości kształcenia na Wydziale Oceanografii i Geografii w roku akademickim 2019/2020

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 7 lutego 2020 roku, 9:46