fbpx Geologia, studia I stopnia | Wydział Oceanografii i Geografii

Geologia, studia I stopnia | Wydział Oceanografii i Geografii

Menu górne - Wydział OiG

Geologia, studia I stopnia

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 25 czerwca 2019 roku, 11:52

Studia I stopnia na kierunku Geologia obejmują różne formy kształcenia, obok wykładów, ćwiczenia audytoryjne i laboratoryjne, seminaria oraz praktyki terenowe. Nabyte umiejętności umożliwią absolwentom wykonywanie, nadzorowanie i dokumentowanie pomocniczych prac geologicznych.

REKRUTACJA 2019/2020

PROGRAM STUDIÓW

ATUTY KIERUNKU

 • Ok. 600 h zajęć w laboratoriach (kameralne grupy laboratoryjne)

 • Ok. 160 h zajęć terenowych

  • ​Góry Świętokrzyskie, Sudety

  • strefa brzegowa Morza Bałtyckiego

  • Pojezierze Kaszubskie

 • Zagadnienia geologii morza w programie studiów
 • Studenckie Koło Naukowe Geologów Morza

geologia 2
geologia

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

 • samodzielne przedsiębiorstwa i firmy świadczące usługi geologiczne (pomiary, badania geologiczne, itp.)

 • wydziały: budownictwa, ekologii i ochrony środowiska administracji państwowej i samorządowej

 • gospodarka zasobami środowiska, w tym również w administracji publicznej