fbpx Geografia, studia I stopnia | Wydział Oceanografii i Geografii

Geografia, studia I stopnia | Wydział Oceanografii i Geografii

Menu górne - Wydział OiG

Geografia, studia I stopnia

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 16 maja 2019 roku, 14:20

Studia I stopnia na kierunku Geografia dostarczają unikalnej i specjalistycznej wiedzy z zakresu funkcjonowania środowiska życia człowieka, wpisując się w ideę i cele zrównoważonego rozwoju. Studia opierają się na zajęciach, prowadzonych przez ekspertów w swojej dziedzinie w dobrze wyposażonych salach dydaktycznych, laboratoriach i pracowniach komputerowych.

REKRUTACJA 2019/2020

PROGRAM STUDIÓW

ATUTY KIERUNKU

  • zajęcia terenowe na obszarze gór i wyżyn, oraz wybrzeży i pojezierzy
  • 270 h zajęć praktycznych, większość w stacji Linnologicznej w Borucinie
  • 120 h praktyki terenowej
  • 475 h zajęć laboratoryjnych
  • Do wyboru moduły w zakresie: geografii fizycznej lub geografii społeczno-ekonomicznej
geografia
hydrolodzy

 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

  • podmioty odpowiedzialne za ochronę i kształtowanie środowiska przyrodniczego
  • instytucje zajmujące się osłoną hydrometeorologiczną kraju
  • administracja oraz podmioty gospodarcze zajmujące się planowaniem przestrzennym i kształtowaniem warunków życia ludzi
  • instytucje rządowe, samorządowe i sektor pozarządowy zajmujący się organizacją działalności społeczno-gospodarczej