fbpx Geografia fizyczna z geoinformacją, studia II stopnia | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Geografia fizyczna z geoinformacją, studia II stopnia

Geografia fizyczna z geoinformacją, studia II stopnia

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 6 maja 2020 roku, 11:06

Celem kształcenia na kierunku studiów Geografia fizyczna z geoinformacją jest przekazywanie interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu interakcji zachodzących pomiędzy komponentami środowiska geograficznego w niestabilnych warunkach współczesnych globalnych zmian, zdobycie umiejętności posługiwania się zaawansowanymi metodami i narzędziami badawczymi służącymi do identyfikacji przyczyn tych zmian, analizy procesów i zjawisk im towarzyszących, szacowania spodziewanych ich skutków.

Szczególny nacisk położony jest na dostarczenie absolwentowi pogłębionej wiedzy z zakresu teorii systemów informacji geograficznej, podstawy organizacji i działania infrastruktur służących do gromadzenia informacji przestrzennej oraz możliwości zastosowania narzędzi geoinformatycznych w geografii fizycznej. Absolwent kierunku będzie miał również umiejętność posługiwania się w analizie danych zaawansowanymi metodami statystycznymi oraz metodami analizowania zjawisk przestrzennych.

REKRUTACJA 2020/2021

PROGRAM STUDIÓW

ATUTY KIERUNKU

  • plan studiów integrujący teorię z praktyką
  • zindywidualizowane podejście do studenta
  • innowacyjny sposób nauczania
  • szkoła letnia - Interdyscyplinarne badania przekształceń środowiska przyrodniczego na 2 semestrze I roku*
  • wysoko wykwalifikowana kadra z praktycznym doświadczeniem
meteo

meteo

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Podmioty gospodarcze i urzędy różnego szczebla zajmujące się:

  • szeroko pojętym monitoringiem środowiska i zasobów naturalnych,
  • adaptacją do zmiany klimatu i łagodzeniem jej skutków,
  • zarządzaniem kryzysowym, 
  • przetwarzaniem i wizualizacją danych przestrzennych do różnych potrzeb.
metgdf ffbdfb

* W związku z pogłoskami, jakoby Szkoła letnia - Interdyscyplinarne badania przekształceń środowiska przyrodniczego" na I roku 2 semestru kierunku Geografia Fizyczna z Geoinformacją jest odpłatna informujemy, że zajęcia te NIE SĄ PŁATNE. Podobnie jak na innych ćwiczeniach terenowych na Wydziale Oceanografii i Geografii student płaci tylko za nocleg i wyżywienie.