fbpx Postępowania naukowe | Wydział Oceanografii i Geografii

Postępowania naukowe | Wydział Oceanografii i Geografii

Menu górne - Wydział OiG

Postępowania habilitacyjne

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 22 stycznia 2019 roku, 12:57
Imię i nazwisko          Tytuł osiagnięcia           Recenzenci    Załączniki
Piotr Paweł Woźniak "Wykorzystanie cech teksturalnych i strukturalnych glin glacjalnych i debrytów subakwalnych do wnioskowania o kierunkach paleotransportu i cechach środowiska depozycyjnego"

dr hab. Leszek Kasprzak prof. nadzwyczajny

dr hab. Lucyna Wachecka-Kotkowska prof. nadzwyczajny

prof. dr hab. Wojciech Wysota

 

wniosek

skład Komisji Habilitacyjnej

autoreferat w j. polskim

autoreferat w j. angielskim

harmonogram pracy Komisji

uchwała RW

Magdalena Szmytkowska "Kreacje współczesnego miasta. Uwarunkowania i trajektorie rozwojowe polskich miast średnich"

prof. dr hab. Marek Dutkowski

prof. dr hab. Janusz Słodczyk

prof. dr hab. Daniela Szymańska

wniosek

skład Komisji Habilitacyjnej

uzupełniony skład Komisji

autoreferat w j. polskim

autoreferat w j. angielskim

harmonogram pracy Komisji

uchwała RW

Agata Weydmann "Wpływ ocieplenia klimatu na rozmieszczenie i różnorodność kluczowych gatunków zooplanktonu w Arktyce Europejskiej"   data nadania stopnia doktora habilitowanego: 28.06.2018 r.
Marta Staniszewska "Czynniki kształtujące stężenie bisfenolu A, 4-tert-oktylofenolu oraz 4-nonylofenolu w Zatoce Gdańskiej"   data nadania stopnia doktora habilitowanego: 10.11.2017 r.
Lucyna Przybylska „Sakralizacja przestrzeni publicznych
w Polsce”

prof. dr hab. Bolesław Domański

prof. PŁ, dr hab. Ewa Klima

prof. dr hab. Andrzej Lisowski

wniosek

skład komisji habilitacyjnej

autoreferat w języku polskim

autoreferat w języku angielskim

harmonogram pracy Komisji

uchwała RW

Dorota Burska „Materia organiczna w zawiesinie
i osadach Zatoki Gdańskiej”

prof. dr hab. Ryszard Borówka

prof. dr hab. Szymon Uścinowicz

prof. IO PAN, dr hab. Ksenia Pazdro

wniosek

skład komisji habilitacyjnej

autoreferat w języku polskim

autoreferat w języku angielskim

harmonogram pracy Komisji

uchwała RW

Magdalena Bełdowska „Procesy kształtujące zmiany obiegu rtęci na styku lądu i morza”

prof. dr hab. inż. Stanisław Hławiczka

prof. dr hab. inż. Józef Pacyna

prof. dr hab. inż. Mikołaj Protasowicki

wniosek

skład komisji habilitacyjnej

autoreferat w języku polskim

autoreferat w języku angielskim

harmonogram pracy Komisji

uchwała RW

Jan Jędrasik „Modelowanie i prognozowanie hydrodynamiki Morza Bałtyckiego”

prof. dr hab. inż. Stanisław Massel

prof. dr hab. Stanisław Musielak

prof. dr hab. Zbigniew Pruszak

wniosek

skład komisji habilitacyjnej

autoreferat w języku polskim

autoreferat w języku angielskim

harmonogram pracy Komisji

uchwała RW

Luiza Bielecka "Naturalna i antropogeniczna zmienność zooplanktonu w polskiej strefie Południowego Bałtyku"

prof. dr hab. Krzysztof
W. Opaliński

prof. dr hab. Jan
M. Węsławski

prof. dr hab. Zbigniew Witek

wniosek

skład komisji habilitacyjnej

autoreferat w języku polskim

autoreferat w języku angielskim

harmonogram pracy Komisji

uchwała RW

Agnieszka Herman "Analiza i modelowanie dynamiki lodu morskiego z wykorzystaniem metod fizyki materiałów ziarnistych"

prof. dr hab. inż. Jacek A. Jania

prof. dr hab. Jacek Tejchman prof. zw. PG

dr hab. inż. Ryszard Staroszczyk

wniosek

skład Komisji habilitacyjnej

autoreferat w j. polskim i angielskim

harmonogram pracy Komisji

uchwała RW

Teresa Radziejewska "Meiobenthos in the sub-equatorial Pacivic abyss. A proxy in anthropogenic impact evaluation"

prof. dr hab. Jacek Siciński

dr hab. Maria Włodarska-Kowalczuk prof. IO PAN

dr hab. Maria Szymelfenig

wniosek

skład Komisji habilitacyjnej

autoreferat w j. polskim

autoreferat w j. angielskim

harmonogram pracy Komisji

uchwała RW

Alicja Boryło "Depozycja uranu w osadach dennych południowego Bałtyku"

prof. zw. dr hab. Jerzy Bolałek

prof. dr hab. Jerzy Mietelski

dr hab. Marek Zajączkowski prof. IO PAN

wniosek

skład Komisji habilitacyjnej

autoreferat w j. polskim

uchwała RW

Justyna Kopecka-Pilarczyk "Wpływ wybranych WWA oraz podwyższonego ciśnienia hydrostatycznego na wybrane biomarkery w rybach morskich w eksperymentach laboratoryjnych"

prof. dr hab. Hanna Mazur-Marzec

prof. dr hab. Paweł Migula

prof. dr hab. inż. Mikołaj Protasowicki

wniosek

skład Komisji habilitacyjnej

autoreferat w j. polskim

harmonogram pracy Komisji

uchwała RW

 

Anita Lewandowska "Chemizm aerozoli w rejonie Zatoki Gdańskiej"

prof. dr hab. Szymon Malinowski

prof. dr hab. inż. Waldemar Wardecki

prof. UG, dr hab. Adam Krężel

wniosek

skład Komisji habilitacyjnej

autoreferat w j. polskim

harmonogram pracy Komisji

uchwała RW