fbpx Postępowania naukowe | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Postępowania naukowe

Postępowania habilitacyjne

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 4 listopada 2020 roku, 14:24
Sylwia Śliwińska - Wilczewska "Aktywność allelopatyczna i zdolność aklimatyzacyjna pikoplanktonowej sinicy Synechococcus sp. w środowisku wodnym"

prof. dr hab. Alicja Kosakowska

prof. dr hab. Hanna Mazur - Marzec

prof. dr hab. Ryszard Chróst

wniosek

skład Komisji Habilitacyjnej

autoreferat w języku polskim

autoreferat w języku angielskim

harmonogram pracy Komisji

uchwała Rady Dyscypliny Nauki

o Ziemi i środowisku
Leszek Kaszubowski "Badania geologiczne i sejsmiczne Morza Bałtyckiego"

dr hab. Michał Malinowski

prof. dr hab. Jarosław Tęgowski

prof. dr hab. Zbigniew Zwoliński

wniosek

skład Komisji Habilitacyjnej

autoreferat w języku polskim

autoreferat w języku angielskim

harmonogram pracy Komisji

uchwała Rady Dyscypliny Nauki

o Ziemi i środowisku
Paweł Wiśniewski "Rolnictwo i obszary wiejskie w planowaniu
gospodarki niskoemisyjnej na poziomie lokalnym w Polsce"

prof. dr hab. Marek Degórski

prof. dr hab. Michał Jasiulewicz

prof. dr hab. Andrzej Mizgajski

wniosek

skład Komisji Habilitacyjnej

autoreferat w j. polskim

autoreferat w j. angielskim

harmonogram pracy Komisji

uchwała Rady Dyscypliny Geografii społeczno - ekonomicznej i gospodarki przestrzennej

Katarzyna Łukawska-Matuszewska "Formowanie i uwalnianie składników alkaliczności z osadów mórz szelfowych do wody a wczesna diageneza"

prof. dr hab. inż. Mikołaj Protasowicki

dr hab. Michał Woszczyk

dr hab. Karol Kuliński

wniosek

skład Komisji Habilitacyjnej

zmiana recenzenta

autoreferat w języku polskim

harmonogram prac Komisji

uchwała Rady Instytutu Oceanografii
Aldona Dobrzycka-Krahel "Ponto-kaspijskie kiełże: przystosowania umozliwiające rozprzestrzenianie się i zasiedlanie Morza Bałtyckiego"

prof. dr hab. Jan Marcin Węsławski

dr hab. Luiza Bielecka

dr hab. Michał Grabowski

wniosek

skład Komisji Habilitacyjnej

autoreferat w języku polskim

harmonogram prac Komisji

uchwała Rady Instytutu Oceanografii
Grażyna Pazikowska-Sapota "Trwałe zanieczyszczenia organiczne i metale ciężkie - wskaźnik antropopresji w ocenie jakości bałtyckich osadów dennych"

prof. dr hab. inż. Mikołaj Protasowicki

dr hab. Jacek Bełdowski

dr hab. Anita Lewandowska


wniosek

skład Komisji Habilitacyjnej

autoreferat w języku polskim

harmonogram prac Komisji

uchwała Rady Instytutu Oceanografii
Katarzyna Smolarz  

prof. dr hab. Anna Szaniawska

dr hab. Teresa Radziejewska

dr hab. Barbara Urban-Malinga

wniosek

skład Komisji Habilitacyjnej

autoreferat w języku polskim

harmonogram prac Komisji

uchwała Rady Instytutu Oceanografii
Piotr Paweł Woźniak "Wykorzystanie cech teksturalnych i strukturalnych glin glacjalnych i debrytów subakwalnych do wnioskowania o kierunkach paleotransportu i cechach środowiska depozycyjnego"

dr hab. Leszek Kasprzak prof. nadzwyczajny

dr hab. Lucyna Wachecka-Kotkowska prof. nadzwyczajny

prof. dr hab. Wojciech Wysota

 

wniosek

skład Komisji Habilitacyjnej

autoreferat w j. polskim

autoreferat w j. angielskim

harmonogram pracy Komisji

uchwała RW

       
Magdalena Szmytkowska "Kreacje współczesnego miasta. Uwarunkowania i trajektorie rozwojowe polskich miast średnich"

prof. dr hab. Marek Dutkowski

prof. dr hab. Janusz Słodczyk

prof. dr hab. Daniela Szymańska

wniosek

skład Komisji Habilitacyjnej

uzupełniony skład Komisji

autoreferat w j. polskim

autoreferat w j. angielskim

harmonogram pracy Komisji

uchwała RW

Agata Weydmann "Wpływ ocieplenia klimatu na rozmieszczenie i różnorodność kluczowych gatunków zooplanktonu w Arktyce Europejskiej"

prof. dr hab. Magdalena Błażewicz

prof. dr hab. Maria Iwona  Żmijewska

dr hab. Jolanta Ejsmont-Karabin

wniosek

skład Komisji Habilitacyjnej

autoreferat w języku polskim

harmonogram prac Komisji

uchwała Rady Instytutu Oceanografii

 

Marta Staniszewska "Czynniki kształtujące stężenie bisfenolu A, 4-tert-oktylofenolu oraz 4-nonylofenolu w Zatoce Gdańskiej"

 

prof.dr hab. inż. Agata Kot-Wasik
prof. dr hab. Hanna Mazur-Marzec
dr hab. Ksenia Pazdro

wniosek

skład Komisji Habilitacyjnej

autoreferat w języku polskim

harmonogram prac Komisji

uchwała Rady Instytutu Oceanografii

 

Lucyna Przybylska „Sakralizacja przestrzeni publicznych
w Polsce”

prof. dr hab. Bolesław Domański

prof. PŁ, dr hab. Ewa Klima

prof. dr hab. Andrzej Lisowski

wniosek

skład komisji habilitacyjnej

autoreferat w języku polskim

autoreferat w języku angielskim

harmonogram pracy Komisji

uchwała RW

Dorota Burska „Materia organiczna w zawiesinie
i osadach Zatoki Gdańskiej”

prof. dr hab. Ryszard Borówka

prof. dr hab. Szymon Uścinowicz

prof. IO PAN, dr hab. Ksenia Pazdro

wniosek

skład komisji habilitacyjnej

autoreferat w języku polskim

autoreferat w języku angielskim

harmonogram pracy Komisji

uchwała RW

Magdalena Bełdowska „Procesy kształtujące zmiany obiegu rtęci na styku lądu i morza”

prof. dr hab. inż. Stanisław Hławiczka

prof. dr hab. inż. Józef Pacyna

prof. dr hab. inż. Mikołaj Protasowicki

wniosek

skład komisji habilitacyjnej

autoreferat w języku polskim

autoreferat w języku angielskim

harmonogram pracy Komisji

uchwała RW

Jan Jędrasik „Modelowanie i prognozowanie hydrodynamiki Morza Bałtyckiego”

prof. dr hab. inż. Stanisław Massel

prof. dr hab. Stanisław Musielak

prof. dr hab. Zbigniew Pruszak

wniosek

skład komisji habilitacyjnej

autoreferat w języku polskim

autoreferat w języku angielskim

harmonogram pracy Komisji

uchwała RW

Luiza Bielecka "Naturalna i antropogeniczna zmienność zooplanktonu w polskiej strefie Południowego Bałtyku"

prof. dr hab. Krzysztof
W. Opaliński

prof. dr hab. Jan
M. Węsławski

prof. dr hab. Zbigniew Witek

wniosek

skład komisji habilitacyjnej

autoreferat w języku polskim

autoreferat w języku angielskim

harmonogram pracy Komisji

uchwała RW

Agnieszka Herman "Analiza i modelowanie dynamiki lodu morskiego z wykorzystaniem metod fizyki materiałów ziarnistych"

prof. dr hab. inż. Jacek A. Jania

prof. dr hab. Jacek Tejchman prof. zw. PG

dr hab. inż. Ryszard Staroszczyk

wniosek

skład Komisji habilitacyjnej

autoreferat w j. polskim i angielskim

harmonogram pracy Komisji

uchwała RW

Teresa Radziejewska "Meiobenthos in the sub-equatorial Pacivic abyss. A proxy in anthropogenic impact evaluation"

prof. dr hab. Jacek Siciński

dr hab. Maria Włodarska-Kowalczuk prof. IO PAN

dr hab. Maria Szymelfenig

wniosek

skład Komisji habilitacyjnej

autoreferat w j. polskim

autoreferat w j. angielskim

harmonogram pracy Komisji

uchwała RW

Alicja Boryło "Depozycja uranu w osadach dennych południowego Bałtyku"

prof. zw. dr hab. Jerzy Bolałek

prof. dr hab. Jerzy Mietelski

dr hab. Marek Zajączkowski prof. IO PAN

wniosek

skład Komisji habilitacyjnej

autoreferat w j. polskim

uchwała RW

Justyna Kopecka-Pilarczyk "Wpływ wybranych WWA oraz podwyższonego ciśnienia hydrostatycznego na wybrane biomarkery w rybach morskich w eksperymentach laboratoryjnych"

prof. dr hab. Hanna Mazur-Marzec

prof. dr hab. Paweł Migula

prof. dr hab. inż. Mikołaj Protasowicki

wniosek

skład Komisji habilitacyjnej

autoreferat w j. polskim

harmonogram pracy Komisji

uchwała RW

 

Anita Lewandowska "Chemizm aerozoli w rejonie Zatoki Gdańskiej"

prof. dr hab. Szymon Malinowski

prof. dr hab. inż. Waldemar Wardecki

prof. UG, dr hab. Adam Krężel

wniosek

skład Komisji habilitacyjnej

autoreferat w j. polskim

harmonogram pracy Komisji

uchwała RW