fbpx Badania naukowe | Wydział Oceanografii i Geografii

Badania naukowe | Wydział Oceanografii i Geografii

Menu górne - Wydział OiG

Badania naukowe na Wydziale

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 13 kwietnia 2017 roku, 12:18

Instytut Oceanografii podejmuje interdyscyplinarne badania naukowe w strefie brzegowej mórz szelfowych. Badania głównie skoncentrowane są na obszarze południowego Bałtyku, jednakże pracownicy naukowi eksplorują także regiony polarne. Główna tematyka badawcza dotyczy następujących zagadnień:

  • wody, siedliska i ekosystemy przybrzeżne na obszarach chronionych Natura 2000.
  • zanieczyszczenie środowiska morskiego; stopnień oddziaływania działalności człowieka na środowisko morskie,
  • nowe metody badania ekosystemów morskich, m. in. modele ekohydrodynamiczne opisujące stan oraz przewidujące zmiany w wybranych basenach Morza Bałtyckiego
  • badania społecznego i ekonomicznego znaczenia ekosystemów morskich dla człowieka.

Zakres badań prowadzonych przez Instytut Geografii wyznaczają współczesne wyzwania zrównoważonego rozwoju.  Ich celem jest odpowiedź na zagadnienia związane z interakcją człowiek-środowisko oraz określenie wpływu tych interakcji na przyrodę, społeczeństwo, rozwój ekonomiczny i przestrzeń. Wśród badań prowadzonych w Instytucie Geografii znajdują się następujące grupy tematyczne:

  • zmiany klimatyczne jako problem środowiskowy i wyzwanie społeczne,
  • wpływ działalności ludzkiej na środowisko,
  • lokalizacja działalności gospodarczej oraz inwestycji,
  • eksploracja oraz eksploatacja odnawialnych źródeł energii,
  • powstawanie i funkcjonowanie miast oraz rozwój regionów i krajów.
ZałącznikWielkość
Plik Badania naukowe274.71 KB