Przewody doktorskie

Imię i
nazwisko
data tytuł rozprawy doktorskiej Recenzenci Załączniki Streszczenie
Klaudia Świacka

wszczęcie postępowania:

16.06.2023 r.

Environmental fate and toxicity evaluation of selected pharmaceuticals and their metabolites using Mytilus trossulus as a model species” (Los środowiskowy i ocena toksyczności wybranych farmaceutyków i ich metabolitów z wykorzystaniem Mytilus trossulus jako gatunku modelowego)

promotor: dr hab. Katarzyna Smolarz, prof. UG

 

prof. dr hab. Ewa Kulczykowska

dr hab. Teresa Radziejewska, prof. USz

dr hab. Bartosz Wielgomas, prof. GuMED

recenzja prof. E.Kulczykowskiej

recenzja prof.
T. Radziejewskiej

recenzja prof. B. Wielgomasa

 

 

streszczenie

abstract

 

 

Karina Bodziach

wszczęcie postępowania:

07.07.2023 r.

„Uptake, accumulation and elimination of endocrine disrupting phenolic compounds in selected waterbirds from the southern Baltic” (Wnikanie, kumulacja
i eliminacja endokrynnie aktywnych pochodnych fenolu u wybranych ptaków wodnych z rejonu południowego Bałtyku)

promotor: dr hab. inż. Marta Staniszewska, prof. UG

promotor pomocniczy: dr Iga Nehring

prof. dr hab. Ksenia Pazdro

prof. dr hab. Lidia Wolska

prof. dr Tomasz Ciesielski

recenzja prof.
K. Pazdro

recenzja prof.
L. Wolskiej

recenzja prof.
T. Ciesielskiego

 

streszczenie

abstract

Urszula Kwasigroch

wszczęcie przewodu:

14.12.2018 r.

„Labile and stable forms of mercury in suspended particulate matter and sediments of the Baltic Sea” (Labilne i stabilne formy rtęci w materii zawieszonej
i osadach Morza Bałtyckiego)

promotor: dr hab. Magdalena Bełdowska, prof. UG

promotor pomocniczy: dr hab. Katarzyna Łukawska-Matuszewska, prof. UG

dr hab. Agata Zaborska, prof. IO PAN

dr hab. Tamara Zalewska, prof. IMGW PIB

recenzja prof.
A. Zaborskiej

recenzja prof.
T. Zalewskiej

streszczenie

abstract

Kamil Mironik

wszczęcie postępowania:

07.07.2023 r.

Minimalizacja częstotliwości występowania podtopień opadowych na przykładzie Gdańska”

promotor: dr hab. Joanna Fac-Beneda, prof. UG

promotor pomocniczy: dr Izabela Chlost

prof. dr hab. inż. Tomasz Walczykiewicz

dr hab. inż. Tomasz Kolerski, prof. PG

dr hab. Dariusz Wrzesiński, prof. UAM

recenzja prof.
T. Walczykiewicza

recenzja prof.
T. Kolerskiego

recenzja prof.
D. Wrzesińskiego

streszczenie

abstract

Ligia Panasiak

wszczęcie postępowania:

07.07.2023 r.

“Changes in the length of telomeric DNA and telomerase activity in diploid and triploid rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)” (Zmiany długości telomerowego DNA i aktywności telomerazy u diploidalnych i triploidalnych pstrągów tęczowych (Oncorhynchus mykiss)

promotor: dr hab. Konrad Ocalewicz, prof. UG

prof. dr hab. inż Alicja Boroń

dr hab. Joanna Nynca

dr hab. Maciej Kamaszewski

recenzja prof.
A. Boroń

recenzja dr hab.
J. Nynca

recenzja dr. hab.
M.Kamaszewskiego

streszczenie

abstract

Olga Podrażka

wszczęcie przewodu:

03.06.2016 r.

„Breaking sea wave impact loads on truss structures” (Obciążenia konstrukcji kratowych wywołane załamującymi się falami morskimi)

promotor: dr hab. Witold Cieślikiewicz, prof. UG

promotor: prof. Ove Tobias Gudmestad

prof. dr hab. inż. Ryszard Staroszczyk

prof. dr inż. Peter Frohle

recenzja prof.
R. Staroszczyka

recenzja prof.
P. Frohle

streszczenie

abstract

Marcelina Ziółkowska

wszczęcie przewodu:

16.10.2015 r.

Functioning of coastal benthic biotopes in the Puck Lagoon” (Funkcjonowanie przybrzeżnych biotopów bentosowych w Zalewie Puckim)

promotor: dr hab. Adam Sokołowski, prof. UG

dr hab. Monika Kędra, prof. IO PAN

dr hab. Barbara Urban-Malinga,
prof. MIR-PIB

recenzja prof. M. Kędry

recenzja prof. B. Urban-Malingi

streszczenie

abstract

           
     
           
     
           
     
           
     
           
     

 

         
     
           
   

 

           

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 23. Styczeń 2017 - 08:50; osoba wprowadzająca: Anna Serafin Ostatnia zmiana: środa, 29. Listopad 2023 - 12:46; osoba wprowadzająca: Anna Serafin