fbpx Damian Moskalewicz | Wydział Oceanografii i Geografii

Damian Moskalewicz | Wydział Oceanografii i Geografii

Menu górne - Wydział OiG

Damian Moskalewicz

Uchwałą Rady Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 07 grudnia 2018 roku

magister Geografii

Damian Moskalewicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Geomorfologiczne i sedymentologiczne skutki historycznych sztormów na wybranych odcinkach wybrzeża południowo-wschodniego Bałtyku”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk o Ziemi

w zakresie Geografii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Witold Szczuciński, prof. UAM

Recenzenci: prof. dr hab. Stanisław Jan Musielak, prof. dr hab. Marek Józef Zajączkowski

Dyplom nr 4369.


Gdańsk, 14 grudnia 2018 r.