fbpx Anna Morawska | Wydział Oceanografii i Geografii

Anna Morawska | Wydział Oceanografii i Geografii

Menu górne - Wydział OiG

Anna Morawska

Uchwałą Rady Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 04 grudnia 2015 roku

Anna Morawska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Obszary problemowe Śródmieścia Gdańska”

„Problematic areas in Downtown of Gdansk”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk o Ziemi

w zakresie Geografii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Tomasz Andrzej Michalski

Recenzenci: prof. dr hab. Jerzy Jan Parysek, prof. AP, dr hab. Aleksander Kuczabski

Dyplom nr 3979.


Gdańsk, 08 grudnia 2015 r.

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon streszczenie36.34 KB