fbpx Jakub Idczak | Wydział Oceanografii i Geografii

Jakub Idczak | Wydział Oceanografii i Geografii

Menu górne - Wydział OiG

Jakub Idczak

Uchwałą Rady Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 04 grudnia 2015 roku

Jakub Idczak

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Mechanizm rozpraszania wstecznego fal akustycznych na śledziu bałtyckim (Clupea harengus)”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk o Ziemi

w zakresie Oceanologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Natalia Gorska

Recenzenci: prof. dr hab. Małgorzata Godlewska, prof. dr hab. Zygmunt Klusek

Dyplom nr 3976.


Gdańsk, 08 grudnia 2015 r.

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon streszczenie196.09 KB