fbpx Janusz Marcin Dworniczak | Wydział Oceanografii i Geografii

Janusz Marcin Dworniczak | Wydział Oceanografii i Geografii

Menu górne - Wydział OiG

Janusz Marcin Dworniczak

Uchwałą Rady Instytutu Geografii Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 07 kwietnia 2011 roku

Janusz Marcin Dworniczak

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Przydatność zapisów sejsmoakustycznych w  rozpoznaniu pokrywy osadowej jezior na  przykładzie Jeziora Raduńskiego Górnego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk o Ziemi

w zakresie Geografii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Stanisław Fedorowicz

Recenzenci: prof. UMCS, dr hab. Radosław Dobrowolski, prof. UG, dr hab. Jerzy Jańczak

Dyplom nr 3361.


Gdańsk, 15 kwietnia 2011 r.