fbpx Grażyna Karwacka | Wydział Oceanografii i Geografii

Grażyna Karwacka | Wydział Oceanografii i Geografii

Menu górne - Wydział OiG

Grażyna Karwacka

Uchwałą Rady Instytutu Geografii Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 10 listopada 2010 roku

Grażyna Karwacka

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Transport i logistyka w teorii lokalizacji”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk o Ziemi

w zakresie Geografii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Jan Wendt

Recenzenci: prof. dr hab. Zdzisław Kordel, doc. dr hab. Tomasz Władysław Komornicki

Dyplom nr 3314.


Gdańsk, 02 grudnia 2010 r.