fbpx Tomasz Ciborowski | Wydział Oceanografii i Geografii

Tomasz Ciborowski | Wydział Oceanografii i Geografii

Menu górne - Wydział OiG

Tomasz Ciborowski

Uchwałą Rady Instytutu Geografii Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 18 czerwca 2009 roku

Tomasz Ciborowski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Procesy wytrącania węglanu wapnia w czwartorzędowych osadach klastycznych polskiego wybrzeża Bałtyku”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk o Ziemi

w zakresie Geografii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UJK, dr hab. Michał Gruszczyński

Recenzenci: prof. dr hab. Ryszard Krzysztof Borówka, prof. UG, dr hab. Stanisław Fedorowicz

Gdańsk, 29 czerwca 2009 r.