fbpx Kalina Dobroń | Wydział Oceanografii i Geografii

Kalina Dobroń | Wydział Oceanografii i Geografii

Menu górne - Wydział OiG

Kalina Dobroń

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 18 marca 2005 roku

Kalina Dobroń

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Długo i krótkookresowe zmiany w strukturze fitoplanktonu Zatoki Gdańskiej ze  szczegółowym uwzględnieniem roli bruzdnic”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk o Ziemi

w zakresie Oceanologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Bożena Bogaczewicz-Adamczak

Recenzenci: prof. dr hab. Lubomira Burchardt, prof. dr hab. Marcin Pliński

Dyplom nr 2520.


Gdańsk, 13 maja 2005 r.