fbpx Wojciech Tylmann | Wydział Oceanografii i Geografii

Wojciech Tylmann | Wydział Oceanografii i Geografii

Menu górne - Wydział OiG

Wojciech Tylmann

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 12 grudnia 2003 roku

Wojciech Tylmann

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Zapis zmian antropogenicznych we współczesnych osadach dennych jezior Gdańska”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk o Ziemi

w zakresie Geografii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Roman Gołębiewski, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Ryszard Krzysztof Borówka, prof. dr hab. inż. Janusz Pempkowiak

Dyplom nr 2340.


Gdańsk, 31 grudnia 2003 r.