fbpx Dorota Pryczkowska | Wydział Oceanografii i Geografii

Dorota Pryczkowska | Wydział Oceanografii i Geografii

Menu górne - Wydział OiG

Dorota Pryczkowska

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 11 kwietnia 2003 roku

Dorota Pryczkowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Dawne zbiorniki bałtyckie - ich powierzchnie i objętości wodne”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk o Ziemi

w zakresie Geografii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Bogusław Rosa

Recenzenci: prof. dr hab. Stanisław Musielak, dr hab. Roman Gołębiewski, prof. UG

Dyplom nr 2237.


Gdańsk, 14 maja 2003 r.