fbpx Zarządzenia Dziekana | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Zarządzenia Dziekana

Zarządzenia Dziekana z 2020 r.

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 9 listopada 2020 roku, 12:57
ZałącznikWielkość
PDF icon 1/DzOiG/20 z dnia 13.01.2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko adiunkta w ZBiEM IO41.94 KB
PDF icon 2/DzOiG/20 z dnia 14.01.2020 r. w sprawie Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na WOiG54.28 KB
PDF icon 2/DzOiG/20 z dnia 14.01.2020 r. w sprawie Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na WOiG_zał. 168.29 KB
PDF icon 3/DzOiG/20 z dnia 28.02.2020 r. w sprawie strategii rozwoju WOiG78.92 KB
PDF icon 3/DzOiG/20 z dnia 28.02.2020 r. w sprawie strategii rozwoju WOiG_zał. 1295.94 KB
PDF icon 4/DzOiG/20 z dnia 28.02.2020 r. w sprawie powierzenia prowadzenia wykładów i seminariów nauczycielom ze st.dr w sem. letnim79.81 KB
PDF icon 4/DzOiG/20 z dnia 28.02.2020 r. w sprawie powierzenia prowadzenia wykładów i seminariów nauczycielom ze st.dr w sem.letnim_zał.1180.46 KB
PDF icon 5/DzOiG/20 z dnia 03.04.2020 r. sprawie archiwizacji wyników egzaminów i zaliczeń przeprowadzanych zdalnie na WOiG90.69 KB
PDF icon 6/DzOiG/20 z dnia 01.07.2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko adiunkta w ZChMiOŚM IO83.97 KB
PDF icon 7/DzOiG/20 z dnia 01.07.2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko adiunkta w ZGSE IG83.02 KB
PDF icon 8/DzOiG/20 z dnia 01.07.2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko asystenta w ZEEOM IO83.43 KB
PDF icon 9/DzOiG/20 z dnia 15.07.2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowiska profesora uczelni w ZOF IO83.48 KB
PDF icon 10/DzOiG/20 z dnia 27.07.2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowiska asystenta w ZFEM IO83.48 KB
PDF icon 11/DzOiG/20 z dnia 27.07.2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowiska asystenta w ZMiK IG83.31 KB
PDF icon 12/DzOiG/20 z dnia 14.09.2020 r. w sprawie powołania Rady Dziekana WOiG na kadencję 2020-2024146.49 KB
PDF icon 13/DzOiG/20 z dnia 14.09.2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko adiunkta w ZOF IO140.37 KB
PDF icon 14/DzOiG/20 z dnia 14.09.2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko asystenta w ZOF IO138.52 KB
PDF icon 15/DzOiG/20 z dnia 28.09.2020 r. w sprawie utworzenia rady programowej kierunku studiów Geologia191.55 KB
PDF icon 16/DzOiG/20 z dnia 28.09.2020 r. w sprawie utworzenia rady programowej kierunku studiów Akwakultura - biznes i technologia206.79 KB
PDF icon 17/DzOiG/20 z dnia 28.09.2020 r. w sprawie utworzenia rady programowej kierunku studiów Oceanografia198.01 KB
PDF icon 18/DzOiG/20 z dnia 28.09.2020 r. w sprawie utworzenia rady programowej kierunku studiów Geografia fizyczna z geoinformacją204.25 KB
PDF icon 19/DzOiG/20 z dnia 28.09.2020 r. w sprawie utworzenia rady programowej kierunku studiów Geografia196.62 KB
PDF icon 20/DzOiG/20 z dnia 28.09.2020 r. w sprawie utworzenia rady programowej kierunku studiów Gospodarka przestrzenna191.87 KB
PDF icon 21/DzOiG/20 z dnia 28.09.2020 r. w sprawie utworzenia rady programowej kierunku studiów Geogr. społ.-ekon. z elem. GIS210.57 KB
PDF icon 22/DzOiG/20 z dnia 28.09.2020 r. w sprawie utworzenia rady programowej kierunku studiów Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód202.27 KB
PDF icon 23/DzOiG/20 z dnia 02.10.2020 r. w sprawie powierzenia prowadzenia wykładów i seminariów nauczycielom ze st. dr w sem. zimowym131.37 KB
PDF icon 23/DzOiG/20 z dnia 02.10.2020 r. w sprawie powierzenia prowadzenia wykładów i seminariów naucz. ze st. dr w sem. zimowym_zał. 1288.03 KB
PDF icon 24/DzOiG/20 z dnia 28.10.2020 r. w sprawie powołania Wydziałowego Zespołu ds.ZJK - zmienione zarządzeniem nr 26/DzOiG/2020143.61 KB
PDF icon 25/DzOiG/20 z dnia 28.10.2020 r. w sprawie powołania Wydziałowego Zespołu ds. Dobrostanu Zwierząt139.28 KB
PDF icon 26/DzOiG/20 z dnia 04.11.2020 r. zmieniające zarządzenie nr 24/DzOiG/20 w sprawie powołania WZds.ZJK140.29 KB

Zarządzenia Dziekana z 2019 r.

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 2 października 2020 roku, 12:48
ZałącznikWielkość
PDF icon 1/DzOiG/19 z dnia 02.10.2019 r. w sprawie powołania Rady Dziekana WOiG40.09 KB
PDF icon 2/DzOiG/19 z dnia 02.10.2019 w sprawie powierzenia prowadzenia wykładów i seminariów nauczycielom ze st.dr w sem. zimowym31.48 KB
PDF icon 2/DzOiG/19 z dnia 02.10.2019 w sprawie powierzenia prowadzenia wykładów i seminariów nauczycielom ze st.dr w sem. zimowym_zał. 157.73 KB
PDF icon NIEAKTUALNE:3/DzOiG/19 z dnia 07.11.2019 r. w sprawie utworzenia rady programowej kierunku studiów Geologia59.27 KB
PDF icon NIEAKTUALNE:4/DzOiG/19 z dnia 07.11.2019 r. w sprawie utworzenia rady programowej kierunku studiów ABT64.58 KB
PDF icon NIEAKTUALNE:5/DzOiG/19 z dnia 07.11.2019 r. w sprawie utworzenia rady programowej kierunku studiów Geografia60.27 KB
PDF icon NIEAKTUALNE: 6/DzOiG/19 z dnia 07.11.2019 r. w sprawie utworzenia rady programowej kierunku studiów GFzG63.24 KB
PDF icon NIEAKTUALNE: 7/DzOiG/19 z dnia 07.11.2019 r. w sprawie utworzenia rady programowej kierunku studiów Gospodarka przestrzenna61.74 KB
PDF icon NIEAKTUALNE:8/DzOiG/19 z dnia 07.11.2019 r. w sprawie utworzenia rady programowej kierunku studiów GSEzGIS66.04 KB
PDF icon NIEAKTUALNE:9/DzOiG/19 z dnia 18.11.2019 r. w sprawie utworzenia rady programowej kierunku studiów Oceanografia61.24 KB
PDF icon NIEAKTUALNE:10/DzOiG/19 z dnia 21.11.2019 r. w sprawie utworzenia rady programowej kierunku studiów GWiOZW63.79 KB
PDF icon 11/DzOiG/19 z dnia 17.12.2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko adiunkta w ZChMiOŚM IO42.88 KB
PDF icon 12/DzOiG/19 z dnia 17.12.2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko adiunkta w ZOF IO41.33 KB
PDF icon 13/DzOiG/19 z dnia 17.12.2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko asystenta w ZGM IO41.83 KB
PDF icon 14/DzOiG/19 z dnia 18.12.2019 r. w sprawie regulaminu studenckich praktyk obowiązkowych WOiG UG41.51 KB
PDF icon 14/DzOiG/19 z dnia 18.12.2019 r. w sprawie regulaminu studenckich praktyk obowiązkowych WOiG UG_zał.1 67.19 KB
PDF icon 15/DzOiG/19 z dnia 18.12.2019 r. w sprawie obowiązku dydaktycznego uczestników Szkoły Doktorskiej NŚiP na WOiG45.11 KB
PDF icon 16/DzOiG/19 z dnia 19.12.2019 r. w sprawie regulaminu antyplagiatowego na WOiG79.8 KB
PDF icon 16/DzOiG/19 z dnia 19.12.2019 r. w sprawie regulaminu antyplagiatowego na WOiG_zał. 1152.9 KB

Zarządzenia Dziekana z 2016 r.

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 25 lutego 2020 roku, 11:51