Wybory uzupełniające do Rady Wydziału

Zebranie wyborcze 3 marca 2023 r.

Gdynia, dnia 22 lutego 2023 r.

 

OGŁOSZENIE WYBORCZE

 

KOMISJA WYBORCZA WYDZIAŁU OCEANOGRAFII I GEOGRAFII

ogłasza wybory uzupełniające do Rady Wydziału Oceanografii i Geografii

na okres do końca kadencji 2020–2024

 

w grupie

nauczycieli akademickich zatrudnionych na innych stanowiskach niż profesor, profesor uczelni i nieposiadających stopnia naukowego doktora habilitowanego

 

Zebranie wyborcze odbędzie się w dniu 3 marca 2023 r. (piątek) o godzinie 12.30 w sali wystawowej Instytutu Oceanografii.

Przewidywany porządek pierwszego zebrania:

  1. Wybór przewodniczącego zebrania.
  2. Wybór komisji skrutacyjnej.
  3. Otwarcie listy kandydatów.
  4. Zamknięcie listy kandydatów.
  5. Wybór przedstawiciela do Rady Wydziału Oceanografii i Geografii UG.
  6. Ogłoszenie wyników wyborów.
  7. Zamknięcie posiedzenia.

 

Jeżeli w wyznaczonym terminie nie przybędzie 50% uprawnionych do głosowania, tego samego dnia, w tym samym miejscu, 15 minut po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia pierwszego zebrania, odbędzie się zebranie w drugim terminie. Do dokonania wyboru w drugim terminie nie jest wymagane kworum, czyli 50% uprawnionych do głosowania. 

 

Przewodnicząca

Komisji Wyborczej Wydziału

Oceanografii i Geografii UG

/-/

dr Ilona Złoch

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 22. luty 2023 - 14:59; osoba wprowadzająca: Kamila Mędrzycka Ostatnia zmiana: piątek, 3. Marzec 2023 - 13:16; osoba wprowadzająca: Kamila Mędrzycka