fbpx Zakład Funkcjonowania Ekosystemów Morskich | Wydział Oceanografii i Geografii

Zakład Funkcjonowania Ekosystemów Morskich | Wydział Oceanografii i Geografii

Menu górne - Wydział OiG

Zakład Funkcjonowania Ekosystemów Morskich

Telefon: +48 58 523 68 57
Fax: +48 58 523 66 78
Symbol: 
G245

Kierownik

Kierownicy

Kierownicy Pracowni

Profesorowie

Profesorowie uczelni

Adiunkci

Pracownicy naukowo-techniczni

Pracownicy techniczni