Zakład Funkcjonowania Ekosystemów Morskich | Wydział Oceanografii i Geografii

Menu górne - Wydział OiG

Zakład Funkcjonowania Ekosystemów Morskich

Telefon: +48 58 523 68 57
Fax: +48 58 523 66 78
Symbol: 
G245

Kierownik

Profesorowie zwyczajni

Profesorowie nadzwyczajni UG

Adiunkci

Pracownicy naukowo-techniczni

Pracownicy techniczni