Instytut Oceanografii | Wydział Oceanografii i Geografii

Menu górne - Wydział OiG

Instytut Oceanografii

Wydział Oceanografii i Geografii, Instytut Oceanografii
al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 46
81-378 Gdynia
Telefon: +48 58 523 68 27, +48 58 523 66 93
Fax: +48 58 523 66 78
Symbol: 
G200

Dyrektor Instytutu

Zastępca Dyrektora ds. Dydaktycznych

Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Organizacji i Rozwoju

Profesorowie

Profesorowie uczelni

Adiunkci

Starsi wykładowcy

Specjaliści ds. informatyki

Pracownicy Sekretariatu

Pracownicy Sekretariatu Instytutu

Pracownicy administracyjni

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

Pracownicy naukowo-techniczni

Specjaliści marynarze motorzyści

Specjaliści marynarze