fbpx Instytut Geografii | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Instytut Geografii

Instytut Geografii

Wydział Oceanografii i Geografii, Instytut Geografii
ul. Jana Bażyńskiego 4
80-309 Gdańsk
Telefon: +48 58 523 65 01
Fax: +48 58 523 65 05
Symbol: 
O200

Dyrektor Instytutu

Zastępca Dyrektora ds. Dydaktycznych

Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju

Kierownicy Pracowni

Kierownicy Stacji

Profesorowie

Adiunkci

Starsi wykładowcy

Pracownicy Sekretariatu

Pracownicy Sekretariatu Instytutu

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

Pracownicy naukowo-techniczni

Pracownicy inżynieryjno-techniczni (składnica map)

Pracownicy techniczni