Instytut Geografii | Wydział Oceanografii i Geografii

Menu górne - Wydział OiG

Instytut Geografii

Wydział Oceanografii i Geografii, Instytut Geografii
ul. Jana Bażyńskiego 4
80-309 Gdańsk
Telefon: +48 58 523 65 01
Fax: +48 58 523 65 05
Symbol: 
G100

Dyrektor Instytutu

Zastępca Dyrektora ds. Dydaktycznych

Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju

Adiunkci

Starsi wykładowcy

Pracownicy Sekretariatu

Pracownicy Sekretariatu Instytutu

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

Pracownicy naukowo-techniczni

Pracownicy inżynieryjno-techniczni (składnica map)

Pracownicy techniczni