Wydział Oceanografii i Geografii | Wydział Oceanografii i Geografii

Menu górne - Wydział OiG

Wydział Oceanografii i Geografii

Symbol: 
G000

Dziekan

Prodziekan ds. Kształcenia

Prodziekan ds. Nauki i Rozwoju

Prodziekan ds. Studenckich

Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Organizacji i Rozwoju

Profesorowie

Profesorowie uczelni

Adiunkci

Starsi wykładowcy

Specjaliści ds. informatyki

Sekretarzowie Redakcji

Pracownicy Sekretariatu

Pracownicy Sekretariatu Instytutu

Pracownicy administracyjni

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

Pracownicy naukowo-techniczni

Pracownicy inżynieryjno-techniczni (składnica map)

Specjaliści marynarze motorzyści

Specjaliści marynarze