fbpx Wydział Oceanografii i Geografii | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Wydział Oceanografii i Geografii

Wydział Oceanografii i Geografii

Symbol: 
O000

Dziekan

Prodziekan ds. Kształcenia

Prodziekan ds. Nauki i Rozwoju

Prodziekan ds. Studenckich

Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Organizacji i Rozwoju

Dyrektorzy Instytutów

Zastępcy dyrektora ds. dydaktycznych

Zastępcy Dyrektora ds. Rozwoju

Kierownicy

Kierownicy Biur

Kierownicy Pracowni

Kierownicy Redakcji

Kierownicy Stacji

Kierownicy Centrum

Zastępcy Kierownika

Profesorowie

Profesorowie uczelni

Adiunkci