Tutorzy | Wydział Oceanografii i Geografii

Menu górne - Wydział OiG

dr Lucyna Przybylska, Katedra Gospodarki Przestrzennej IG

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 24 czerwca 2019 roku, 9:57
lpKontakt: lucyna.przybylska@ug.edu.pl

Jestem adiunktem w Katedrze Gospodarki Przestrzennej w Instytucie Geografii. Skończyłam geografię i teologię. Jako badacz cenię sobie bardzo: metodę obserwacji, możliwości dostępu do informacji i wiedzy jakie daje Internet oraz maksymę „chcieć to móc”. W pracy i po pracy lubię odkrywać Pomorze i literaturę z refleksyjnym zacięciem nad miejscem religii i turystyki w postnowoczesnych społeczeństwach.


W ramach tutorialu proponuję przyjrzeć się takim zagadnieniom jak na przykład:
  •     Sacrum w przestrzeni publicznej: co i dlaczego jest problemem?
  •     Procesy sakralizacji i desakralizacji we współczesnym krajobrazie: po co i jak mierzyć?
  •     Turystyka kulinarna na Pomorzu: skąd ta moda?


… lub zagłębić się w inne, pokrewne tematy z relacji człowiek-sacrum-przestrzeń albo turystyki kulturowej w woj. pomorskim, wspólnie uzgodnionych na pierwszym spotkaniu.

dr Ewa Szymczak, Zakład Geologii Morza Instytutu Oceanografii

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 22 stycznia 2018 roku, 16:46

SzymczakKontakt: ewa.szymczak@ug.edu.pl

Jestem absolwentką Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2000 roku związana jestem z Zakładem Geologii Morza, w którym rozwijam swoje zainteresowania naukowe dotyczące bilansu i charakterystyki jakościowej rumowiska rzecznego oraz jego dyferencjacji w korytach i w ujściach rzecznych. Ważną częścią mojej pracy jest działalność dydaktyczna – prowadzę zajęcia ze studentami oceanografii i geologii, jestem promotorem prac licencjackich i magisterskich, współautorem podręcznika akademickiego „Podstawy geologii”. Rozwijam swoje zainteresowania i umiejętności dydaktyczne uczestnicząc w szkoleniach (m.in. Tutoring Akademicki, Praktyk Tutoringu, Dydaktyka Akademicka) i warsztatach.

Studenci, którzy uczestniczyli w prowadzonych przeze mnie tutorialach przygotowali ciekawe teksty, które zostały opublikowane w czasopiśmie Tutoring Gedanensis (http://www.tutee.ug.edu.pl).

Mierzejewska Aleksandra, Kosmos oczami geologa, Tutoring Gedanensis 1(1) 78-87 (2016)

Mischke Konrad, Charakterystyka wybranych światowych złóż gazu z łupków, Tutoring Gedanensis 1(1) 88-96 (2016)

Patuła Weronika, Kominy hydrotermalne różnych środowisk geotektonicznych – ekonomiczny zysk czy bogactwo życia?, Tutoring Gedanensis 1(1) 97-105 (2016)

Patuła Weronika, Charakterystyka wulkanogenicznych masywnych złóż siarczkowych VMS w obszarach lądowych, Tutoring Gedanensis 2(1) 62–69 (2017)

Wszystkich, którzy są zawsze gotowi żeby się uczyć, choć nie zawsze lubią być nauczani zapraszam na tutoring naukowy w zakresie geologii, w szczególności geologii morza J.

dr Anna Toruńska-Sitarz, Zakład Biotechnologii Morskiej IO

Autor: 
Michal W.
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 24 stycznia 2018 roku, 12:17

ATSKontakt: anna.torunska@ug.edu.pl
Ukończyłam oceanografię chemiczną, moja dalsza ścieżka badawcza skręciła jednak w kierunku mikrobiologii i praktycznego wykorzystania mikroorganizmów. Obecnie, jestem adiunktem w Zakładzie Biotechnologii Morskiej.

Moje zainteresowania badawcze dotyczą biotechnologii morskiej, której głównym założeniem jest efektywna i zrównoważona strategia pozyskiwania produktów i technologii bazujących na potencjale organizmów morskich. Tematem mojego szczególnego zainteresowania są morskie związki o aktywności antybakteryjnej. Interesują mnie również przyczyny produkcji związków bioaktywnych przez sinice oraz czynniki regulujące ten proces.

Oprócz pracy naukowej, od 10 lat prowadzę zajęcia ze Studentami Oceanografii, Ochrony Środowiska oraz Gospodarki Wodnej i Ochrony Zasobów Wód. Wypromowałam kilku licencjuszy i magistrantów. Swoje umiejętności dydaktyczne wzmacniałam na kursach dydaktyki akademickiej. Posiadam certyfikat tutora I stopnia. Ukończyłam również międzynarodowy kurs dotyczący konstrukcji i prowadzanie zajęć on-line.

Na semestr letni 2017/2018 proponuję spotkania tutorskie o charakterze naukowym oscylujące wokół poniższych tematów:
1. Morska alternatywa dla antybiotyków.
2. Śliska granica – czym jest gatunek w świecie bakterii?

mgr inż. Agnieszka Wochna, Centrum GIS

Autor: 
Michal W.
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 18 stycznia 2019 roku, 14:50

Kontakt: agnieszka.wochna@ug.edu.pl

Jestem asystentem w Centrum GIS Wydziału Oceanografii i Geografii UG. Ukończyłam studia magisterskie z zakresu oceanografii fizycznej na Uniwersytecie Gdańskim oraz studia inżynierskie z ochrony środowiska na Politechnice Gdańskiej. Moje zainteresowania naukowe skupiają się wokół strefy brzegowej i wpływu tego co dzieje się na lądzie na wody przybrzeżne morza. W swojej pracy używam metod analiz danych przestrzennych – GIS i satelitarnych. Dotychczas brałam udział w kilku projektach naukowych, bardzo lubię pracę w terenie. Jestem opiekunem koła naukowego GISoteka.

Tematyka tutoringu zbieżna będzie z moimi zainteresowaniami naukowymi,  w szczególności dotyczyć będzie wykorzystania danych cyfrowych w gospodarce wodnej oraz aplikacji zdjęć satelity Sentinel do analiz środowiska. Temat zawężony zostanie w porozumieniu ze studentem.

dr Ilona Złoch, Zakład Biologii i Ekologii Morza IO

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 23 stycznia 2018 roku, 10:41

iloKontakt: ilona.zloch@ug.edu.pl

Ukończyłam Oceanografię na Uniwersytecie Gdańskim, na którym jestem adiunktem w Zakładzie Biologii i Ekologii Morza. Moje zainteresowania naukowe skupiają się wokół biocenozy strefy płytkowodnej Zatoki Gdańskiej, w szczególności różnorodności fenotypowej i genotypowej makrofitów oraz metod statystycznych stosowanych w analizie danych biologicznych i ekologicznych.

W ramach tutorialu planuję zajmować się ze studentami zgłębianiem wiedzy z wyżej wymienionego zakresu zainteresowań, w wymiarze teoretycznym bądź praktycznym.  Dokładna tematyka spotkań będzie uzależniona od zainteresowań poszczególnych studentów.

Strony