fbpx Tutorzy | Wydział Oceanografii i Geografii

Tutorzy | Wydział Oceanografii i Geografii

Menu górne - Wydział OiG

dr Ewa Szymczak, Zakład Geologii Morza IO

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 14 stycznia 2020 roku, 10:11

SzymczakKontakt: ewa.szymczak@ug.edu.pl

Jestem absolwentką Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2000 roku związana jestem z Zakładem Geologii Morza, w którym rozwijam swoje zainteresowania naukowe dotyczące bilansu i charakterystyki jakościowej rumowiska rzecznego oraz jego dyferencjacji w korytach i w ujściach rzecznych. Ważną częścią mojej pracy jest działalność dydaktyczna – prowadzę zajęcia ze studentami oceanografii i geologii, jestem promotorem prac licencjackich i magisterskich, współautorem podręcznika akademickiego „Podstawy geologii”. Rozwijam swoje zainteresowania i umiejętności dydaktyczne uczestnicząc w szkoleniach (m.in. Tutoring Akademicki, Praktyk Tutoringu, Dydaktyka Akademicka) i warsztatach.

Studenci, którzy uczestniczyli w prowadzonych przeze mnie tutorialach przygotowali ciekawe teksty, które zostały opublikowane w czasopiśmie Tutoring Gedanensis (http://www.tutee.ug.edu.pl).

Mierzejewska Aleksandra, Kosmos oczami geologa, Tutoring Gedanensis 1(1) 78-87 (2016)

Mischke Konrad, Charakterystyka wybranych światowych złóż gazu z łupków, Tutoring Gedanensis 1(1) 88-96 (2016)

Patuła Weronika, Kominy hydrotermalne różnych środowisk geotektonicznych – ekonomiczny zysk czy bogactwo życia?, Tutoring Gedanensis 1(1) 97-105 (2016)

Patuła Weronika, Charakterystyka wulkanogenicznych masywnych złóż siarczkowych VMS w obszarach lądowych, Tutoring Gedanensis 2(1) 62–69 (2017)

Wszystkich, którzy są zawsze gotowi żeby się uczyć, choć nie zawsze lubią być nauczani zapraszam na tutoring naukowy w zakresie geologii, w szczególności geologii morza J.

dr Sylwia Śliwińska-Wilczewska, Zakład Funkcjonowania Ekosystemów Morskich IO

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 14 stycznia 2020 roku, 8:29

ssKontakt: ocessl@ug.edu.pl

Obecnie zajmuję się badaniem aktywności allelopatycznej pikoplanktonowych sinic. Staram się wykazać, że Synechococcus sp. zdolny jest do wydzielania związków allelopatycznych, które wpływają na fluorescencję chlorofilu oraz tempo fotosyntezy, co skutkuje hamowaniem wzrostu badanych organizmów targetowych. Ponadto badam również zdolność pikoplanktonowej sinicy Synechococcus sp. do produkowania i wydzielania związków allelopatycznych, które mogą negatywnie wpływać na różne gatunki roślin i zwierząt wodnych.

Proponowana tematyka tutoriali:

  1. Szerzenie umiejętności pisania artykułów naukowych w języku angielskim.
  2. Wpływ oddziaływania allelopatycznego makroglonów na wybrane gatunki bałtyckich sinic.
  3. Określenie i porównanie oddziaływania allelopatycznego trzech szczepów pikoplanktonowych sinic Synechococcus sp. na wybranych przedstawicieli fitoplanktonu.

dr Anna Toruńska-Sitarz, Zakład Biotechnologii Morskiej IO

Autor: 
Michal W.
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 14 stycznia 2020 roku, 10:12

ATSKontakt: anna.torunska@ug.edu.pl


Ukończyłam oceanografię chemiczną, moja dalsza ścieżka badawcza skręciła jednak w kierunku mikrobiologii i praktycznego wykorzystania mikroorganizmów. Obecnie, jestem adiunktem w Zakładzie Biotechnologii Morskiej.

Moje zainteresowania badawcze dotyczą biotechnologii morskiej, której głównym założeniem jest efektywna i zrównoważona strategia pozyskiwania produktów i technologii bazujących na potencjale organizmów morskich. Tematem mojego szczególnego zainteresowania są morskie związki o aktywności antybakteryjnej. Interesują mnie również przyczyny produkcji związków bioaktywnych przez sinice oraz czynniki regulujące ten proces.

Oprócz pracy naukowej, od 10 lat prowadzę zajęcia ze Studentami Oceanografii, Ochrony Środowiska oraz Gospodarki Wodnej i Ochrony Zasobów Wód. Wypromowałam kilku licencjuszy i magistrantów. Swoje umiejętności dydaktyczne wzmacniałam na kursach dydaktyki akademickiej. Posiadam certyfikat tutora I stopnia. Ukończyłam również międzynarodowy kurs dotyczący konstrukcji i prowadzanie zajęć on-line.

Na semestr letni 2017/2018 proponuję spotkania tutorskie o charakterze naukowym oscylujące wokół poniższych tematów:
1. Morska alternatywa dla antybiotyków.
2. Śliska granica – czym jest gatunek w świecie bakterii?

dr Ilona Złoch, Zakład Biologii i Ekologii Morza IO

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 14 stycznia 2020 roku, 10:14

iloKontakt: ilona.zloch@ug.edu.pl

Ukończyłam Oceanografię na Uniwersytecie Gdańskim, na którym jestem adiunktem w Zakładzie Biologii i Ekologii Morza. Moje zainteresowania naukowe skupiają się wokół biocenozy strefy płytkowodnej Zatoki Gdańskiej, w szczególności różnorodności fenotypowej i genotypowej makrofitów oraz metod statystycznych stosowanych w analizie danych biologicznych i ekologicznych.

W ramach tutorialu planuję zajmować się ze studentami zgłębianiem wiedzy z wyżej wymienionego zakresu zainteresowań, w wymiarze teoretycznym bądź praktycznym.  Dokładna tematyka spotkań będzie uzależniona od zainteresowań poszczególnych studentów.

Strony