fbpx Tutorzy | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Tutorzy

dr Agata Błaszczyk, Zakład Biotechnologii Morskiej IO

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 30 kwietnia 2021 roku, 13:26

abKontakt: agata.blaszczyk@ug.edu.pl

Jestem absolwentką Oceanografii oraz Ochrony Środowiska na Uniwersytecie Gdańskim. Pracuję jako adiunkt w Zakładzie Biotechnologii Morskiej na Wydziale Oceanografii i Geografii UG.

Moje zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia z zakresu błękitnej biotechnologii. W pracy badawczej skupiam się na poszukiwaniu związków biologicznie aktywnych produkowanych przez cyjanobakterie i rośliny morskie, które wykazują interesujący potencjał farmaceutyczny lub kosmetyczny. W tym celu opracowałam i wciąż udoskonalam warsztat naukowy oparty o biochemiczne testy enzymatyczne oraz testy ekotoksykologiczne. Posiadam doświadczenie w zakresie izolacji i analizy struktur związków peptydowych z zastosowaniem technik chromatograficznych oraz spektrometrii mas.

Ponadto, w kręgu moich pasji naukowych znajduje się szeroko pojęta tematyka toksycznych zakwitów cyjanobakterii.

Proponuję spotkania naukowe obejmujące tematykę związaną z biotechnologią morską. W ramach tutoringu zachęcam studentów do dyskusji teoretycznych połączonych z zajęciami praktycznymi (laboratoria, praca w terenie, spacer tutorski). Celem spotkań jest rozwój zainteresowań i umiejętności naukowych studenta.

dr Grażyna Chaberek, Zakład Gospodarki Przestrzennej IG

Ostatnia modyfikacja: 
niedziela, 17 stycznia 2021 roku, 16:26

Jestem adiunktem w Zakładzie Gospodarki Przestrzennej. Z wykształcenia jestem ekonomistą, logistykiem i doktorem nauk o Ziemi w zakresie geografii ekonomicznej. Posiadam doświadczenie w pracy zespołów opracowujących ekspertyzy rynkowe dla podmiotów komercyjnych oraz samorządowych. W pracy naukowej podejmuję problematykę: ekonomicznych aspektów kształtowania przestrzeni, w tym przede wszystkim wsparcia logistycznego podmiotów gospodarczych i mieszkańców na obszarach zurbanizowanych. Poza pracą badawczą jestem dydaktykiem akademickim z 16-letnim doświadczeniem, a od sześciu lat również tutorem akademickim. Stale doskonalę swoje umiejętności i kompetencje dydaktyczne. Prywatnie jestem mamą dwóch córek. Moje hobby, to: piesze wędrówki, jazda konna, planowanie i organizowanie wypraw turystycznych, „kolekcjonowanie” latarni morskich i cytatów, Indie.

Proponowany przeze mnie cykl spotkań tutorskich będzie łączył pracę nad rozwojem osobistym studenta i projektowaniem przyszłości, szczególnie nad kompetencjami organizacyjnymi własnego czasu, stawiania celu, planowania zadań, ewaluacji własnej pracy w duchu psychologii pozytywnej na kanwie teoretycznych i praktycznych zagadnień związanych z zainteresowaniami studenta w obszarze gospodarki przestrzennej, geografii społeczno-ekonomicznej, logistyki. Praca w ramach tutoriali będzie wykorzystywała techniki myślenia projektowego (Desighn Thinking) wypracowane na Uniwersytecie Stanforda oraz techniki pracy tutorskiej wypracowane na uniwersytetach Oxford i Cambridge, w tym napisanie ok 4-5 esejów, wykonanie ćwiczeń w ramach treningu personalnego oraz obecności podczas siedmiu spotkań z tutorem.

dr hab. Joanna Fac-Beneda profesor Uniwersytetu Gdańskiego, Zakład Hydrologii IG

Ostatnia modyfikacja: 
niedziela, 17 stycznia 2021 roku, 16:27

FacBenedaKontakt: joanna.fac-beneda@ug.edu.pl

Ukończyłam Geografię na Uniwersytecie Gdańskim. Jestem hydrologiem i jest to, pomijając aspekt naukowy i dydaktyczny, moja pasja.

Wypromowałam wielu licencjuszy i magistrów i dwóch doktorów. Są następni…

Od wielu lat jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Gdańskiego Towarzystwa Naukowego (GTN), pełniąc obecnie funkcję przewodniczącego V wydziału Nauk o Ziemi. Jestem przewodniczącą Zespołu Komisji Gospodarki Wodnej oddziału PAN w  Gdańsku.

Moją pasją (oprócz hydrologii oczywiście) jest sztuka, film, literatura i sport (siatkówka i… chińskie sztuki walki). Zamiast rozwiązywania krzyżówek przez dwa lata stosowałam neurobik ucząc się języka chińskiego. Prywatnie jestem żoną Wojciecha (również absolwenta geografii, z zamiłowania artysty plastyka i kompozytora) i mamą Emilii, absolwentki marketingu na University of Liverpool.

Tutoring – pomysł na

Prowadzę zajęcia ze studentami od trzydziestu lat, ale przygodę z dydaktyką rozpoczęłam na poziomie szkoły podstawowej (ośmioletniej!) ucząc geografii i plastyki. Dlaczego przygodę? Bo uważam, że każde spotkanie z drugim człowiekiem jest przygodą, jest odkrywaniem Jego i siebie.

Odkryjmy zatem razem świat w aspekcie fraktalnego wymiaru rzeczywistości, zajmijmy się analizą sieci rzecznych, popatrzymy na sieć hydrograficzną systemowo i strukturalnie, odwiedźmy delty rzek i pojezierza, poszukajmy źródeł czystej wody, porozmawiajmy o wodzie w naszym życiu.
Niech za myśl przewodnią naszych spotkań posłużą słowa Khaila Gibrana:
„…- Żaden z ludzi nie odkryje przed wami więcej ponad to, co drzemie już u świtania zmysłów waszych. A otoczony wyznawcami nauczyciel, gdy idąc rozprawia wśród cienia kolumn świątynnych – nie wiedzę rozdaje, lecz wiarę i miłość.
Jeśli jest nauczycielem mądrym, nie przymusza abyś odwiedzał dom jego mądrości.
On prowadzi cię do progu myślenia twojego”.

ZałącznikWielkość
Audio icon Joanna Fac-Beneda rozmowa7.53 MB

dr hab. Urszula Janas profesor Uniwersytetu Gdańskiego, Zakład Ekologii Eksperymentalnej Organizmów Morskich IO

Autor: 
Michal W.
Ostatnia modyfikacja: 
niedziela, 17 stycznia 2021 roku, 16:25

ujanKontakt: urszula.janas@ug.edu.pl

Jestem nauczycielem akademickim, naukowcem i tutorem w Zakładzie Ekologii Eksperymentalnej Organizmów Morskich w Instytucie Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego. Prowadzę zajęcia ze studentami, jestem opiekunem prac licencjackich, magisterskich i doktorskich. Wypromowałam jednego doktora, około 40 magistrantów, 12 licencjatów. Do tej pory pracowałam z 11 studentami podczas 14 tutoriali naukowych lub naukowo-rozwojowych. Chętnie zajmuję się edukacją morską młodszych i starszych. Współpracuję z naukowcami z innych ośrodków w kraju i za granicą, uczestniczę w projektach międzynarodowych i pracach grup eksperckich ICES. Jestem autorem lub współautorem około 50 publikacji naukowych i kilkudziesięciu opracowań w których wykorzystałam swoją wiedzę oceanograficzną.

Zainteresowania naukowe

Moje zainteresowania naukowe dotyczą biologii, ekologii i ekofizjologii organizmów morskich, przede wszystkim: funkcjonowania gatunków i całych zespołów bentosowych w warunkach naturalnych i pod wpływem czynników zaburzających (np. hypoksja i budowle morskie takie jak morskie farmy wiatrowe) oraz wykorzystania organizmów bentosowych do oceny jakości środowiska morskiego. Interesuje mnie również pojawianie się gatunków nierodzimych, ich możliwości zasiedlania nowych terenów oraz wpływ na gatunki rodzime.

Proponowany zakres tutoriali

  • Biologia morza i ochrona przyrody lub inny temat, którym mnie zainteresujesz. Tematy spotkań pojawią się w trakcie rozmów;
  • Wykorzystanie map myśli, esejów lub tworzenie konstrukcji myślowych, narzędzi TOC (theory of constraints), PBL (Problem Based Learning), Message box;
  • Tworzenie celów i planów działania, zarządzanie sobą w czasie.
ZałącznikWielkość
PDF icon Urszula Janas - prezentacja Tutora248.71 KB

mgr Krzysztof Kopeć, Zakład Rozwoju Regionalnego IG

Ostatnia modyfikacja: 
niedziela, 17 stycznia 2021 roku, 16:27

zdjęcie tutoraKontakt: krzysztof.kopec@ug.edu.pl

Ukończyłem na Uniwersytecie Gdańskim studia magisterskie z geografii oraz z ekonomii. Moje zainteresowania naukowe mieszczą się przede wszystkim w zagadnieniach związanych z kształtowaniem przestrzeni zurbanizowanych. Lokuje się to w dwóch pozornie przeciwstawnych kontekstach: postępującej destrukcji naszej planety oraz kreowaniu wysokiej jakości życia mieszkańców. Jest to więc również zakres tematyczny prowadzonych przeze mnie tutoriali.

W przeszłości pracowałem w dwóch liceach jako nauczyciel oraz w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową jako ekspert. Jestem opiekunem Studenckiego Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej.

Prywatnie interesuję się teatrem, lotnictwem, a także malarstwem współczesnym i sztuką użytkową. Uwielbiam koty, gry planszowe i jazdę na rowerze. Jestem związany z Trójmiastem i Krakowem.

 

 

dr hab. Anita Lewandowska profesor Uniwersytetu Gdańskiego, Zakład Chemii Morza i Ochrony Środowiska Morskiego IO

Ostatnia modyfikacja: 
niedziela, 17 stycznia 2021 roku, 16:25

Kontakt: anita.lewandowska@ug.edu.pl

Profesor Lewandowska

Ukończyłam Oceanografię chemiczną na Uniwersytecie Gdańskim. Praca na uczelni pozwala mi na rozwój naukowy oraz dzielenie się swoją pasją ze studentami. Ciekawość kolejnych pokoleń młodych ludzi i chęć poznania ich potrzeb spowodowały, że zostałam Certyfikowanym Tutorem Akademickim II stopnia oraz absolwentką Kursu Dydaktyki Akademickiej. Moje zainteresowania naukowe już od studiów oscylowały wokół przyczyn i konsekwencji zanieczyszczenia środowiska naturalnego, zwłaszcza atmosfery oraz procesów zachodzących na granicy kontaktu morze - atmosfera.

Poza pracą, moją pasją są książki, film, jazz, jogging i podróże. Prywatnie mama dwójki dzieci.
 

Proponowany przeze mnie zindywidualizowany cykl spotkań tutorskich może mieć charakter: i) naukowo-rozwojowy, ii) naukowy lub iii) rozwojowy. Aspekty naukowe skupiają się wokół szeroko rozumianych problemów ochrony środowiska, a zwłaszcza atmosfery nadmorskiej. Staram się doskonalić u studenta umiejętność czytania ze zrozumieniem publikacji naukowych i ich interpretacji. Duży nacisk kładę także na tworzenie pisemnych opracowań. Moim celem jest ponadto rozwijanie w studencie umiejętności przygotowywania publicznych wystąpień. Część rozwojowa spotkań tutorskich poświęcona jest efektywnemu uczeniu się, zarządzaniu czasem, radzeniu sobie ze stresem, ustalaniu celów i priorytetów naukowych oraz wyborowi ścieżki życiowej. Student poznaje swoje słabe i mocne strony, pracuje nad budowaniem pewności siebie i eliminowaniem ewentualnych problemów utrudniających mu osiągnięcie wymarzonego celu.

ZałącznikWielkość
PDF icon Anita Lewandowska - prezentacja Tutora100.61 KB

dr Mirosława Malinowska, Zakład Meteorologii i Klimatologii IG

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 5 stycznia 2021 roku, 8:01

emaKontakt: miroslawa.malinowska@ug.edu.pl

Zawsze lubiłam się uczyć i jako dziecko nie wyobrażałam sobie pracy innej niż w szkole. Później mój punkt widzenia się zmienił, w a głowie zagościła myśl: wszystko tylko nie szkoła” Marzenia się spełniają, po studiach przez cztery lata pracowałam w firmach, które z edukacją nie miały nic wspólnego. Miały za to inne wady, jak choćby godziny pracy od-do, co sprawiło, że zaczynałam czuć się jak bohater filmu „Dzień świstaka”. Po czterech latach trafiłam na uniwersytet, gdzie szybko okazało się, że pracuję często dłużej niż osiem godzin dziennie, za to się nie nudzę, a nauczanie sprawia mi przyjemność.

Jako promotor prac magisterskich i licencjackich zauważyłam, że indywidualna praca
ze studentem może zdziałać cuda. Otwartość, praca na mocnych stronach i zainteresowaniach studenta sprawia, że z relacji mistrz-uczeń zmienia się ona w relację partnerską, dającą studentom poczucie własnej kompetencji. I tu w moim życiu pojawił się tutoring.

Jestem dobrym słuchaczem. Potrafię rozpoznać pasje studenta, zaangażować w realizację pracy i wzmacniać go. W swojej pracy kieruję się takimi zasadami jak uczciwość, zaangażowanie, obowiązkowość. Ważne są dla mnie również odpowiedzialność i wiarygodność.  Chętnie angażuję się w projekty wymagające pracy koncepcyjnej
i kreatywności. Inni doceniają mnie za życzliwość i umiejętność rozwiązywania problemów.  Chciałabym, aby w codziennym życiu było dużo współpracy a ludzie otrzymywali więcej wsparcia. Zdanie, które najlepiej mnie określa to: sprawiam, że trudne staje się proste.

Proponowana tematyka tutoriali:
- atmosferyczna faza obiegu wody;
- globalne ocieplenie i współczesne zmiany klimatu;
- adaptacje i mityzacje zmian klimatu;
- klimat lokalny.


Dotychczasowe doświadczenie tutorskie:
- Krzysztof Marchlewski,  Warunki mikroklimatyczne wybranych hal sportowych na terenie woj. pomorskiego, Tutoring Gedanensis 1(1) 67-77 (2016) ISSN 2451-1862
-  Marcelina Dudzińska, Fotoesej: Adaptacja miasta Grudziądz do zmiany klimatu

mgr Maciej Mańko, Zakład Badań Planktonu Morskiego IO

Autor: 
Ostatnia modyfikacja: 
niedziela, 17 stycznia 2021 roku, 15:59

zdjęcie

Kontakt: maciej.manko@ug.edu.pl 

Z wykształcenia jestem biologiem morza, pracującym jako asystent w Zakładzie Badań Planktonu Morskiego. W swoich badaniach skupiam się na organizmach galaretowatych, m. in. meduzach, zarówno z rejonów polarnych, tropikalnych, jak i głębin oceanicznych. Moje zainteresowania badawcze obejmują również różnorodność biologiczną innych organizmów morskich oraz analizę oddziaływania zmiany klimatu na funkcjonowanie ekosystemów morskich, szczególnie arktycznych.

Na tutoriale w semestrze letnim 2020/2021 zapraszam Studentów, którzy chcieliby podjąć się tematyki związanej z moimi zainteresowaniami badawczymi, ale również takich, którzy chętnie skorzystają z pomocy w odnalezieniu ich własnych pasji naukowych.

 

 

dr hab. Lucyna Przybylska profesor Uniwersytetu Gdańskiego, Zakład Gospodarki Przestrzennej IG

Ostatnia modyfikacja: 
niedziela, 17 stycznia 2021 roku, 16:28

lpKontakt: lucyna.przybylska@ug.edu.pl

Skończyłam geografię i teologię. Jako badacz cenię sobie bardzo: metodę obserwacji, możliwości dostępu do informacji i wiedzy jakie daje Internet oraz maksymę „chcieć to móc”. W pracy i po pracy lubię odkrywać Pomorze i literaturę z refleksyjnym zacięciem nad miejscem religii i turystyki w postnowoczesnych społeczeństwach. 

W ramach tutoriali moi studenci wykonywali eseje i fotoeseje, dociekali czym jest sukces i szczęście, szukali i opisywali procesy (de)sakralizacji i estetyzacji w przestrzeniach publicznych…oraz zagłębiali się razem ze mną w temat, wspólnie uzgodniony na pierwszym lub drugim spotkaniu i na bieżąco uzupełniany o pojawiające się dodatkowo interesujące wątki podczas eksploracji wybranego zagadnienia. Serdecznie zapraszam do intelektualnej podróży.

dr Ewa Szymczak, Zakład Geologii Morza IO

Ostatnia modyfikacja: 
niedziela, 17 stycznia 2021 roku, 16:27

SzymczakKontakt: ewa.szymczak@ug.edu.pl

Jestem absolwentką Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2000 roku związana jestem z Zakładem Geologii Morza, w którym rozwijam swoje zainteresowania naukowe dotyczące bilansu i charakterystyki jakościowej rumowiska rzecznego oraz jego dyferencjacji w korytach i w ujściach rzecznych. Ważną częścią mojej pracy jest działalność dydaktyczna – prowadzę zajęcia ze studentami oceanografii i geologii, jestem promotorem prac licencjackich i magisterskich, współautorem podręcznika akademickiego „Podstawy geologii” oraz skryptów do zajęć. Rozwijam swoje zainteresowania i umiejętności dydaktyczne uczestnicząc w szkoleniach (m.in. Tutoring Akademicki, Praktyk Tutoringu, Dydaktyka Akademicka) i warsztatach.

Studenci, którzy uczestniczyli w prowadzonych przeze mnie tutorialach przygotowali ciekawe teksty, które zostały opublikowane w czasopiśmie Tutoring Gedanensis (http://www.tutee.ug.edu.pl).

 

 

 

 

ZałącznikWielkość
PDF icon Ewa Szymczak - prezentacja Tutora113.44 KB