fbpx Koła naukowe na Wydziale Oceanografii i Geografii | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Koła naukowe na Wydziale Oceanografii i Geografii

Koła naukowe na Wydziale Oceanografii i Geografii

Studenckie Koło Naukowe Geografów

Instytut Geografii

Przewodniczący:
Anna Sirojć
Opiekun koła naukowego:

Opiekun pomocniczy:

Adres strony WWW: http://skng.geografia.ug.gda.pl/portal.php

E-mail Koła: skngug@gmail.com

Działalność: 

Studenckie Koło Naukowe Geografów UG jest kontynuacją działalności Stowarzyszenia o tej samej nazwie, założonego w 1952 roku na Wyższej Szkole Pedagogicznej w Gdańsku, która wraz z Wyższą Szkołą Ekonomiczną w Sopocie w 1970 roku utworzyła Uniwersytet Gdański. Odbudowane w 2003 roku stale zrzesza licznych działaczy będących studentami wszystkich poziomów Geografii UG. Członkowie SKNG UG skutecznie przyczyniają się do pogłębiania wiedzy w swojej specjalności w różnych formach. Podróżnicy realizujący wielotygodniowe wyprawy prezentują swoje doświadczenia na regularnych spotkaniach, badacze zjawisk w regionie Pomorza Gdańskiego dążą do osiągnięcia celów służących tworzeniu prac naukowych, a inni starają się zakorzenić idee turystyczne, poprzez organizowanie terenowych imprez na orientację, a także wielodniowych wypraw pieszych bądź wędrówek rowerowych na obszarze całej Polski. Tworzymy wiele wydarzeń dla społeczności akademickiej Uniwersytetu Gdańskiego, chcąc pozytywnie zaistnieć w środowisku uczelnianym. Nieregularnie wydajemy magazyn GEO KInG, będący wydawnictwem skierowanym do studentów Instytutu Geografii UG. W 2011 roku zaczęliśmy funkcjonować w Europejskim Stowarzyszeniu Geografów - EGEA. 

Studenckie Koło Naukowe Geologów UG

logo studenckiego koła naukowego geologów
Prezes:
Opiekun koła naukowego:

Opiekun pomocniczy:

Adres strony WWW: SKNGUG

E-mail Koła: geolodzy.ug@gmail.com

Działalność: 

Studenckie Koło Naukowe Geologów działa od 2007 roku i zrzesza osoby pragnące poszerzać i przekazywać innym swoją wiedzę geologiczną. Swoje cele realizuje poprzez uczestnictwo w piknikach naukowych, jak na przykład Bałtycki Festiwal Nauki, Pomorskie Dni Energii lub też Piknik Naukowy w Karlinie. Członkowie czynnie biorą udział w konferencjach ogólnopolskich (Geosfera, Ogólnopolski Zjazd Kół Geologicznych), prelekcjach, a także prowadzą warsztaty i lekcje dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponad gimnazjalnych. W ramach działalności SKNG organizowane są również wyjazdy geologiczne (m.in. Dolny Śląsk, kopalnia soli w Kłodawie, kopalnia miedzi w Polkowicach, Wapienno), dzięki którym członkowie mogą zdobywać wiedzę nie tylko w teorii, ale również w praktyce. 

Facebook: https://www.facebook.com/skngug

Studenckie Koło Naukowe GIS "Gisoteka"

logo koła GISoteka
Prezes:
Opiekun koła naukowego:

Opiekun pomocniczy:

Adres strony WWW: GISoteka

E-mail Koła: kngisoteka@gmail.com

Działalność: 

- coroczny udział w konferencji "GIS w nauce", obejmujący udział w warsztatach, wystąpienia referatowe oraz posterowe

- coroczna organizacja imprezy GISday dla studentów i uczniów szkół średnich

- wszelka działalność promocyjna na dniach otwartych i festiwalach naukowych

- organizacja GIS warsztatów mających na celu edukację studentów wydziału w zakresie GIS

 

Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej

SKNGP
Prezes:
Opiekun koła naukowego:

Opiekun pomocniczy:

Adres strony WWW: SKNGP UG

E-mail Koła: skngp.ug@gmail.com

Działalność: 

Celem Koła jest:
 1. Działalność popularyzatorska i naukowa w zakresie dotyczącym gospodarki przestrzennej, m.in. planowania przestrzennego, urbanistyki, architektury krajobrazu, regionalistyki, marketingu miejskiego, zintegrowanego zarządzania strefą nadmorską, osadnictwa i wszystkich zagadnień, związanych z wyżej wymienionymi dziedzinami nauki;
 2. Umożliwienie wymiany doświadczeń i prezentowania wyników własnych prac badawczych przez studentów;
 3. Integracja środowiska studenckiego;
 4. Nawiązywanie kontaktów z organizacjami krajowymi i zagranicznymi o podobnych celach.
Koło realizuje swoje cele poprzez:
 1. Organizowanie spotkań tematycznych, w których udział biorą członkowie Koła i zaproszeni goście;
 2. Podejmowanie i prowadzenie przez członków Koła zespołowych i indywidualnych prac naukowo-badawczych;
 3. Organizowanie i udział w seminariach, konferencjach, zjazdach i obozach naukowych;
 4. Organizowanie wyjazdów terenowych i wizyt w placówkach naukowych;
 5. Współpracę z innymi kołami naukowymi, szkołami średnimi, uczelniami wyższymi, instytutami naukowymi w kraju i za granicą;
 6. Upowszechnianie swoich osiągnięć naukowych;
 7. Podejmowanie innych przedsięwzięć zgodnych ze statutem.

Studenckie Koło Naukowe Oceanografii Operacyjnej

logo KNOO
Przewodniczący:
Adam Jurkiewicz
Opiekun koła naukowego:

Opiekun pomocniczy:

Adres strony WWW: KNOO

E-mail Koła: knoo.ug@gmail.com

Działalność: 

Cele i zadania koła:

 1. Zrzeszanie studentów zainteresowanych tematyką oceanografii operacyjnej, oceanografii fizycznej i fizyki morza.
 2. Tworzenie platformy do wymiany informacji o karierze naukowej i związanej z pomiarami morskimi.
 3. Popularyzacja wiedzy w środowisku studenckim z dziedziny oceanografii operacyjnej, oceanografii fizycznej, fizyki morza oraz pomiarów offshore.
 4. Prowadzenie działalności zespołowych badań naukowych celem poszerzenia wiedzy i zdobywania umiejętności z zakresu oceanografii operacyjnej, oceanografii fizycznej, fizyki morza oraz pomiarów offshore.
 5. Organizacja wyjazdów, zajęć i spotkań o charakterze naukowym/naukowo-badawczym.
 6. Nawiązywanie współpracy z członkami innych kół naukowych oraz instytucjami naukowymi w celu podnoszenia poziomu wiedzy.
 7. Integracja studentów w obrębie Uniwersytetu Gdańskiego

Aktualnie prowadzone projekty:

 • Współpraca z Przedsiębiorstwem-Badawczo Produkcyjnym FORKOS Sp. Z O. O. w zakresie testów bezzałogowych pojazdów ASV/ROV przeznaczonych do pomiarów morskich
 • Kalibracje systemów pomiarowych na jednostce Uniwersytetu Gdańskiego r/v Oceanograf
 • Programowanie w Oceanografii Operacyjnej

Studenckie Koło Naukowe Oceanografów

SKNO

Instytut Oceanografii

Przewodniczący:
Marta Kucharska
Opiekun koła naukowego:

Opiekun pomocniczy:

Adres strony WWW: http://www.skno.ug.edu.pl/

E-mail Koła: skno@ug.edu.pl

Działalność: 

 

 • Cztery Pory Bałtyku - objęty Patronatem Honorowym Rektora UG program edukacyjny dla trójmiejskiej młodzieży ze szkół ponadgminazjalnych.
 • Refulacja - program przygotowania pełnej ekspertyzy naukowej efektów odłożenia refulatu z nowego źródła na plaży orłowskiej.
 • Bałtycki Festiwal Nauki - przygotowanie stanowisk i wykładów otwartych dla wszystkich uczestników wykładów. Przez ostatnich 8 lat odbyło się aż 15 różnych wydarzeń BFN-owych!
 • Kursy nurkowe - seria kursów nurkowych przygotowanych we współpracy z centrum nurkowym Gdynia Dive przeznaczonych dla wszystkich studentów i pracowników Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego. Wydarzenie to również objęte jest Patronatem Honorowym UG!
 • Wyjazdy naukowe - studenci zrzeszeni w SKNO odwiedzili już Maroko, Turcję, Syrię i Islandię, a w najbliższym czasie zaplanowane są również wyjazdy studentów do USA i ponownie do Islandii.  
 • Poza wymienionymi, sztandarowymi projektami SKNO prowadzi również szeroko zakrojoną działalność edukacyjną (np. program fakultetów oceanograficznych dla licealistów), naukową (np. uczestnictwo w sekcji wala butelkonosego,), promocyjną (np. Targi Akademia) oraz integracyjną (regularne wyjazdy do Stacji Morskiej w Helu, wspólne rajdy terenowe).

Misja:

 • Pogłębianie przez studentów wiedzy o środowisku naturalnym.
 • Promowanie działań mających na celu poszerzanie wiedzy na temat potrzeby ochrony środowiska morskiego.
 • Włączanie się w działalność naukowo-badawczą jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Gdańskiego prowadzącej studia z zakresu Oceanografii.
 • Promowanie Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Integracja środowiska studenckiego i naukowego

SKNO realizuje swoje cele poprzez:

 • Organizację odczytów, referatów naukowych i spotkań z przedstawicielami nauki,
 • Wdrażanie studentów do pracy naukowej i badawczej,
 • Umożliwienie wymiany doświadczeń oraz prezentowanie wyników własnych prac przez studentów,
 • Współpracę z kołami naukowymi oraz organizacjami studenckimi Uniwersytetu Gdańskiego i innych uczelni w Polsce, jak również z uczelniami zagranicznymi.