Swiadczenia pomocy materialnej | Wydział Oceanografii i Geografii

ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ: STYPENDIUM SOCJALNE, STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW, ZAPOMOGA W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

środa, 20 września 2017 roku, 9:54

Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów w Uniwersytecie Gdańskim

Wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej (Załącznik nr 2 do ZR nr 86/R/15 ze zm.)

Wniosek o wypłatę świadczenia pomocy materialnej na rachunek bankowy (Załącznik nr 3 do ZR nr 86/R/15 ze zm.)

Oświadczenie doktoranta o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców (Załącznik nr 4 do ZR 86/R/15 ze zm.)

Szczegółowe kryteria przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów (Załącznik nr 5 do ZR nr 86/R/15 ze zm.)

Wniosek o stypendium dla najlepszych doktoranów WOiG

UWAGA!

Termin składania wniosków w Dziekanacie: 14 października 2017 roku


 

Wniosek o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów

UWAGA!

Termin składania wniosków w Dziekanacie: 4 października 2017 roku