Stypendium projakosciowe | Wydział Oceanografii i Geografii

STYPENDIUM DOKTORANCKIE Z DOTACJI PROJAKOŚCIOWEJ W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 10 listopada 2017 roku, 8:16

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 71/R/16 z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego w Uniwersytecie Gdańskim

Szczegółowe kryteria przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego w Uniwersytecie Gdańskim – rok akademicki 2017/2018 (Załącznik nr 2 do zarządzenia Rektora UG nr 88/R/15 ze zm.)

Regulamin

Formularz

 

UWAGA!

Termin składania wniosków w Dziekanacie: 4 października 2017 roku

 

Skład Komisji Stypendialnej:

 dr hab. Monika Normant-Saremba prof. nadzw.- przewodniczący Komisji

dr hab. Wojciech Tylmann prof. nadzw.- członek Komisji

dr hab. Magdalena Bełdowska prof. nadzw. - członek Komisji

mgr Karolina Szewc – przedstawiciel doktorantów