fbpx Stypendium projakosciowe | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Stypendium projakosciowe

STYPENDIUM DOKTORANCKIE Z DOTACJI PROJAKOŚCIOWEJ W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 5 maja 2021 roku, 8:00

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 68/R/19 z dnia 31 lipca 2019 zmieniające zarządzenie 88/R/15 Rektora Uniwersyteu Gdańskiego w sprawie Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego w Uniwersytecie Gdańskim

Szczegółowe kryteria przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego w Uniwersytecie Gdańskim  (Załącznik nr 2 do zarządzenia Rektora UG nr 88/R/15 ze zm.)

Lista doktorantów, którym w roku akademickim 2020/2021 przyznano stypendium projakościowe*:

 4876
4536
4661
4525
4618
4198
4521
3931
4540
4529
4523
4528
4873
4520
4182
4878

 

*wg numerów indeksu

Lista doktorantów, którym w roku akademickim 2020/2021 nie przyznano stypendium projakościowego*

4195

4871

4870

*wg numerów indeksu

Skład Komisji Stypendialnej:

 prof. dr hab. Wojciech Tylmann - przewodniczący Komisji

prof. dr hab. Monika Normant-Saremba - członek Komisji

dr hab. Magdalena Bełdowska profesor Uniwersytetu Gdańskiego - członek Komisji

mgr Karina Bodziach – przedstawiciel doktorantów

 

Formularze: