fbpx Stypendium projakosciowe | Wydział Oceanografii i Geografii

Stypendium projakosciowe | Wydział Oceanografii i Geografii

Menu górne - Wydział OiG

STYPENDIUM DOKTORANCKIE Z DOTACJI PROJAKOŚCIOWEJ W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 13 września 2019 roku, 14:14

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 68/R/19 z dnia 31 lipca 2019 zmieniające zarządzenie 88/R/15 Rektora Uniwersyteu Gdańskiego w sprawie Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego w Uniwersytecie Gdańskim

Szczegółowe kryteria przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego w Uniwersytecie Gdańskim  (Załącznik nr 2 do zarządzenia Rektora UG nr 88/R/15 ze zm.)

Termin składania wniosków: 04 października 2019 roku

Skład Komisji Stypendialnej:

 dr hab. Wojciech Tylmann prof. nadzw.- przewodniczący Komisji

dr hab. Monika Normant-Saremba prof. nadzw- członek Komisji

dr hab. Magdalena Bełdowska prof. nadzw. - członek Komisji

mgr Karolina Szewc – przedstawiciel doktorantów

 

Formularze: