Stypendium projakosciowe | Wydział Oceanografii i Geografii

Menu górne - Wydział OiG

STYPENDIUM DOKTORANCKIE Z DOTACJI PROJAKOŚCIOWEJ W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 10 października 2018 roku, 13:47

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 81/R/18 z dnia 31 lipca 2018 zmieniające zarządzenie 88/R/15 Rektora Uniwersyteu Gdańskiego w sprawie Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego w Uniwersytecie Gdańskim

Szczegółowe kryteria przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego w Uniwersytecie Gdańskim – rok akademicki 2018/2019 (Załącznik nr 2 do zarządzenia Rektora UG nr 88/R/15 ze zm.)

Wnoski należy składać do 4 października 2018 r

 

Skład Komisji Stypendialnej:

 dr hab. Wojciech Tylmann prof. nadzw.- przewodniczący Komisji

dr hab. Monika Normant-Saremba prof. nadzw- członek Komisji

dr hab. Magdalena Bełdowska prof. nadzw. - członek Komisji

mgr Karolina Szewc – przedstawiciel doktorantów

Formularze: