Stypendium Ministra | Wydział Oceanografii i Geografii

Stypendia Ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok akademicki 2017/2018

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 10 sierpnia 2017 roku, 11:11

Ubiegając się o Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia  Doktorant przedstawia swoją kandydaturę rektorowi uczelni za pośrednictwem kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni. Termin składania wniosków w dziekanacie upływa 22 września 2017 roku (pokój 205, al. M. Piłsudskiego 46, Gdyni). Szczegółowe informacje dotyczące stypendium dostępne są pod adresem: http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/informacja-na-temat-stypendio...

Stypendia ministra są przyznawane doktorantom na wniosek Rektora. W tym celu Rektor przekazuje wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi uzyskanie wybitnych osiągnięć radzie wydziału, która wyraża opinię, czy przedstawione przez doktoranta osiągnięcia są wybitnymi osiągnięciami, o których mowa w rozporządzeniu oraz czy są związane ze studiami doktoranckimi odbywanymi przez doktoranta (z wyłączeniem osiągnięć w sporcie). W przypadku, gdy doktorant przedstawi osiągnięcia spoza katalogu wybitnych osiągnięć lub niezwiązane ze studiami doktoranckimi, opinia ta może być negatywna. Rektor uczelni przekazuje Ministrowi jedynie pozytywnie zaopiniowane wnioski.