fbpx Stypendium doktoranckie | Wydział Oceanografii i Geografii

Stypendium doktoranckie | Wydział Oceanografii i Geografii

Menu górne - Wydział OiG

STYPENDIUM DOKTORANCKIE W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 13 września 2019 roku, 14:15

Zarządzenie Rektora UG nr 79/R/18 z dnia 31 lipca 2018 roku w sprawie przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Gdańskim

 

Formularze:

Termin składania wniosków: 04 października 2019 roku

Skład Komisji Stypendialnej:

 dr hab. Wojciech Tylmann prof. nadzw.- przewodniczący Komisji

dr hab. Monika Normant-Saremba prof. nadzw.- członek Komisji

dr hab. Magdalena Bełdowska prof. nadzw. - członek Komisji

mgr Karolina Szewc – przedstawiciel doktorantów

 

Formularze: