Stypendium doktoranckie | Wydział Oceanografii i Geografii

Menu górne - Wydział OiG

STYPENDIUM DOKTORANCKIE W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 10 października 2018 roku, 13:45

Zarządzenie Rektora UG nr 79/R/18 z dnia 31 lipca 2018 roku w sprawie przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Gdańskim

Szczegółowe kryteria przyznawania stypendium doktoranckiego – rok akademicki 2017/2018 (Załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 87/R/15 ze zm.)

Formularze:

Wnoski należy składać do 4 października 2018 r

Skład Komisji Stypendialnej:

 dr hab. Wojciech Tylmann prof. nadzw.- przewodniczący Komisji

dr hab. Monika Normant-Saremba prof. nadzw.- członek Komisji

dr hab. Magdalena Bełdowska prof. nadzw. - członek Komisji

mgr Karolina Szewc – przedstawiciel doktorantów

Formularze: