fbpx Rekompensata za warunki szkodliwe | Wydział Oceanografii i Geografii

Rekompensata za warunki szkodliwe | Wydział Oceanografii i Geografii

Menu górne - Wydział OiG

Rekompensata przysługująca doktorantowi za prowadzenie badań w warunkach szkodliwych lub uciążliwych dla zdrowia

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 25 listopada 2019 roku, 10:33

REKOMPENSATA  ZA PROWADZENIE BADAŃ W WARUNKACH SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA LUB UCIĄŻLIWYCH

W bieżącym roku akademickim Doktorant składa wniosek o przyznanie rekompensaty do Dziekana:

  • w semestrze zimowym – do dnia 20 października;
  • w semestrze letnim – do dnia 28 lutego lub 29 lutego;

Do wniosku powinna być załączona opinia opiekuna naukowego lub promotora potwierdzająca pracę Doktoranta w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych i określająca stopień szkodliwości lub uciążliwości oraz miesięczną liczbą godzin pracy w takich warunkach zgodnie z § 3 zarządzenia nr 1/R/15 Rektora UG z dnia 7 stycznia 2015 r. ze zmianami (Zarządzenie Rektora UG nr 24/R/15 z dnia 07 kwietnia 2015 roku).

Wnioski nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.

Dokumenty: