Projekty badawcze | Wydział Oceanografii i Geografii

Projekty badawcze dla doktorantów i młodych naukowców (dawne BW)

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 28 marca 2018 roku, 9:48

W związku z wejściem w życie ustawy o zasadach finansowania nauki z dnia 30 kwietnia 2010 r (Dz. U. Nr 96, poz. 615) oraz rozporządzenia MNiSW w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę i finansowanie działalności statutowej z dnia 5 listopada 2010 r (Dz. U. Nr 218, poz. 1438) nie przewiduje się przyznawania dotacji na badania własne w dotychczasowej formie.

Środki finansowe związane z prowadzeniem badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, które służą rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich będą finansowane na nowych zasadach z działalności statutowej wydziału.

Konkurs na projekty młodych naukowców zostanie rozstrzygnięty kiedy Wydział uzyska decyzję o wysokości przyznanych środków. Informacja ta zostanie przekazana Państwu pocztą elektroniczną oraz zamieszczona na stronie internetowej Wydziału Oceanografii i Geografii.

UWAGA: ZOSTAŁ PRZEDŁUŻONY OKRES SKŁADANIA WNIOSKÓW wnioski na konkurs można składać w dziekanacie (pokój 205, przy al. M. Piłsudskiego 46 w Gdyni) do 4 kwietnia 2018 roku. Maksymalna kwota na którą mozna aplikować to 10000zł

regulamin.doc