Programy studiów | Wydział Oceanografii i Geografii

Menu górne - Wydział OiG

Program studiów

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 28 listopada 2018 roku, 9:57
Rok Program studiów cykl kształcenia
I

Program

zarządzenie Dziekana WOiG

2018/19-2021/22
II

Program

zarządzenie Dziekana WOiG

2017/18-2020/21
III

Program

zarządzenie Dziekana WOiG

2016/17-2019/20

zmiana na Radzie Wydziału 25.09.2018

IV

Program

zarządzenie Dziekana WOiG

2015/16-2018/19

zmiana na Radzie Wydziału 25.09.2018

PRZEDMIOTY SPECJALISTYCZNE I FAKULTATYWNE (lista)