Programy studiów | Wydział Oceanografii i Geografii

Program studiów

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 13 grudnia 2017 roku, 14:29
Rok Program studiów cykl kształcenia
I

Program

zarządzenie Dziekana WOiG

2017/18-2020/21
II

Program

zarządzenie Dziekana WOiG

2016/17-2019/20
III

Program

zarządzenie Dziekana WOiG

2015/16-2018/19
IV

Program

zarządzenie Dziekana WOiG

2014/15-2017/18

PRZEDMIOTY SPECJALISTYCZNE I FAKULTATYWNE (lista)

Semestr zimowy 2017/2018

II- IV rok

Tytuł:Inżynieria brzegów morskich, strefy przybrzeżnej i portów

(wykład, 30 godz.)

Prowadzący: dr hab. inż. Ryszard Staroszczyk, prof. IBW PAN, dr hab. inż. Marek Szmytkiewicz, prof. IBW PAN, dr hab. inż. Rafał Ostrowski, prof. IBW PAN, dr hab. inż. Grzegorz Różyński, prof. IBW PAN, dr hab. inż. Krystyna Kazimierowicz-Frankowska, prof. IBW PAN, dr hab. inż. Waldemar Świdziński, prof. IBW PAN

Miejsce: Instytut Geografii, ul. Bażyńskiego 4, 80-309 Gdańsk, sala S209

Termin: poniedziałek, godz.14.00-15.30 (pierwsze zajęcia: 9.10.2017)

 

Tytuł: Fizjologia organizmów morskich

(wykład, 15 godz.)

Prowadzący:prof. dr hab. Ewa Kulczykowska z Instytutu Oceanologii PAN,

Miejsce: Wydział Oceanografii i Geografii, al. Marszałka Piłsudskiego 46, 81-378 Gdynia, sala 0A w Instytucie Oceanografii

Termin: środa, godz.9.45-11.15 (początek 4 października 2017)

I rok

Tytuł:Podstawy dydaktyki akademickiej (ćwiczenia audytoryjne, 30 godz.) sylabus

Prowadzący:dr Teresa Sadoń-Osowiecka

Miejsce: Instytut Geografii, ul. Bażyńskiego 4, 80-309 Gdańsk, sala B205

Termin: poniedziałek, godz.16.00-17.30 (początek zajęć 2.10.2017)

 

Tytuł: GIS podstawy (ćwiczenia, 45 godz.) sylabus

Prowadzący: dr hab. Jacek Urbański, prof. nadzw.

Miejsce: Instytut Oceanografii, al. Marszałka Piłsudskiego 46, 81-378 Gdynia, sala komputerowa (II piętro koło dziekanatu),

Termin: środa godz. 15.00-17.15 (pierwsze zajęcia: 11.10.2017),