fbpx plany zajęć | Wydział Oceanografii i Geografii

plany zajęć | Wydział Oceanografii i Geografii

Menu górne - Wydział OiG

semestr letni

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 21 lutego 2020 roku, 14:23

II rok studiów

Tytuł: Aktualne Problemy w Naukach o Ziemi (15 godz. w semestrze letnim)

Prowadzący: prof. dr hab. Stanisław Fedorowicz

Miejsce: Instytut Geografii, ul. Bażyńskiego 4, Gdańsk, sala B213

Termin: 27.02.2020, 5.03.2020, 12.03.2020- godz.14.00 , 19.03.2020, 26.03.2020

Tematy wykładów

 

Tytuł: Zasady przygotowywania prac naukowych

Prowadzący: dr hab. Monika Normant-Saremba profesor Uniwersytetu Gdańskiego, dr hab. Konrad Ocalewicz profesor Uniwersytetu Gdańskiego

Miejsce: Instytut Oceanografii,al.  M. Piłsudskiego 46, Gdynia, sala 101, godz. 16.00-19.00

Termin: 17.03.2020 (pierwsze zajęcia)

III i IV rok studiów

Tytuł: Aktualne Problemy w Naukach o Ziemi (15 godz. w semestrze letnim)

Prowadzący: dr hab. Roman Cieśliński profesor Uniwersytetu Gdańskiego

Miejsce: Instytut Geografii, ul. Bażyńskiego 4, Gdańsk, sala B212

Termin: 25.02.2020, 3.03.2020, 10.03.2020, 17.03.2020, 24.03.2020, 7.04.2020, 14.04.2020

tematy wykładów

semestr zimowy

II rok studiów

Tytuł: Planowanie badań naukowych i przygotowywanie projektów badawczych sylabus

Prowadzący: prof. dr hab. Wojciech Tylmann

Miejsce: Instytut Geografii, ul. Bażyńskiego 4, Gdańsk,

Termin: termin zostanie podany do 4 października br

II rok

Tytuł: Aktualne Problemy w Naukach o Ziemi (15 godz. w semestrze) sylabus

Prowadzący: dr hab. Monika Normant-Saremba profesor Uniwersytetu Gdańskiego

Miejsce: Instytut Oceanografii, al. M. Piłsudskiego 46, Gdynia,

Termin: pierwszy wykład odbędzie sie 9.10.2019 o godz.14.00 w sali wystawowej Instytutu Oceanografii,  drugi wykład 24.10 w godz. 11.30-13.00 w sali 3A (III piętro Instytutu Oceanografii, sala seminaryjna Zakładu Chemii Morza i Ochrony Środowiska Morskiego).

Kolejne terminy wykładów: 29.10.2019 (godz. 13.00-14.30)- sala wystawowa Instytutu Oceanografii,

7.11.2019 (godz. 14.00-15.30)- sala A, w pawilonie dydaktycznym w Gdyni

14.11.2019 (godz. 10.00-11.30)- sala wystawowa Instytutu Oceanografii

15.01.2020 (godz.14.00-15.30)- sala wystawowa Instytutu Oceanografii

23.01.2020 (godz.14.00-15.30)-sala 208S budynek sinic toksycznych w Gdyni

Tematy wykładów

III i IV rok

Tytuł: Aktualne Problemy w Naukach o Ziemi (15 godz. w semestrze) sylabus

Prowadzący: dr hab. Magdalena Bełdowska profesor Uniwersytetu Gdańskiego

Miejsce: Instytut Oceanografii, al. M. Piłsudskiego 46, Gdynia, sala wystawowa

Termin: godz.13.00-14.30, 19.11. 2019 ; 26.11.2019; 3.12.2019; 10.12.2019; 17.12.2019; 14.01.2020; 21.01.2020.

Tematy wykładów