plany zajęć | Wydział Oceanografii i Geografii

semestr zimowy

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 4 października 2018 roku, 9:45

I rok studiów

Tytuł:Podstawy dydaktyki akademickiej (ćwiczenia audytoryjne, 30 godz.) sylabus

Prowadzący:dr Teresa Sadoń-Osowiecka

Miejsce: Instytut Geografii, ul. Bażyńskiego 4, 80-309 Gdańsk, sala B214

Termin: poniedziałek, godz.16.00-17.30 (początek zajęć 08.10.2018)

 

Tytuł: GIS podstawy (ćwiczenia, 45 godz.) sylabus

Prowadzący: dr hab. Jacek Urbański, prof. nadzw.

Miejsce: Instytut Oceanografii, al. Marszałka Piłsudskiego 46, 81-378 Gdynia, sala komputerowa (II piętro koło dziekanatu),

Termin: środa godz. 16.00-18.15 (pierwsze zajęcia: 10.10.2018),

II rok studiów

Tytuł: Planowanie badań naukowych i przygotowywanie projektów badawczych sylabus

Prowadzący: dr hab. Wojciech Tylmann, prof. nadzw.

Miejsce: Instytut Geografii, ul. Bażyńskiego 4, Gdańsk,

Termin: poniedziałek, godz.15.00-16.30 (początek zajęć 08.10.2018)

II, III i IV rok

Tytuł: Aktualne Problemy w Naukach o Ziemi (15 godz. w semestrze) sylabus

Prowadzący: dr hab. Magdalena Bełdowska, prof. nadzw., dr hab. Agnieszka Herman, prof. nadzw., dr hab. Monika Normant-Saremba, prof. nadzw., dr hab. Konrad Ocalewicz, prof. nadzw., dr hab. Katarzyna Palińska, prof. nadzw., dr Anna Panasiuk, dr Katarzyna Smolarz, dr hab. Roman Cieśliński, prof. nadzw., dr hab. Mariusz Czepczyński, prof. nadzw., dr hab. Wojciech Tylmann prof. nadzw., profesorowie wizytujący

Miejsce: Instytut Oceanografii, al. M. Piłsudskiego 46, Gdynia, sala 0A (wystawowa)

Termin: pierwszy wykład odbędzie się w piątek 5 października 2018 roku, godz.11.00-12.30, pozostałe wykłady odbędą sie w II połowie semestru zimowego

III i IV rok

Tytuł: Ekonomia sylabus

Prowadzący: dr hab. Teresa Kamińska, prof. nadzw., dr hab. Jacek Zaucha, prof. nadzw.

Miejsce: Instytut Geografii, ul. Bażyńskiego 4, Gdańsk sala B215

Termin: poniedziałek, godz.11.00-12.30 (początek zajęć 08.10.2018)