fbpx Nagrody Rektora UG | Wydział Oceanografii i Geografii

Nagrody Rektora UG | Wydział Oceanografii i Geografii

Menu górne - Wydział OiG

Regulamin przyznawania Nagród Rektora

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 22 października 2019 roku, 9:10

Wnioski o Nagrodę Rektora można składać do Kierownika Studiów Doktoranckich w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 października 2019 roku.

Uchwała Senatu UG w sprawie Regulaminu przyznawania nagród Rektora doktorantom UG z dnia 26 czerwca 2014 roku

Regulamin