Nagrody Rektora UG | Wydział Oceanografii i Geografii

Regulamin przyznawania Nagród Rektora

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 12 września 2017 roku, 9:35

Wnioski o Nagrodę Rektora można składać do Kierownika Studiów Doktoranckich w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 października 2017 roku.

Uchwała Senatu UG w sprawie Regulaminu przyznawania nagród Rektora doktorantom UG z dnia 26 czerwca 2014 roku

Regulamin

Nagrodę Rektora I stopnia za rok akademicki 2015/2016 otrzymała doktorantka IV roku Środowiskowych Studiów Doktoranckich mgr Iga Nehring z Zakładu Chemii Morza i Ochrony Środowiska Morskiego - GRATULACJE!!!!. Opiekunem naukowym doktorantki jest Pani prof. dr hab. Lucyna Falkowska.