Doktoranci w Radach i Komisjach Uczelnianych i Wydziałowych | Wydział Oceanografii i Geografii

Doktoranci w Radach i Komisjach Uczelnianch i Wydziałowych

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 31 października 2017 roku, 9:39
Doktoranci w Radach i Komisjach Wydziałowych

Przedstawiciele doktorantów w Wydziałowej Radzie Doktorantów

 1. Mgr Aleksandra Cupiał
 2. Mgr Żaneta Kłostowska
 3. Mgr Maurycy Żarczyński

 

Przedstawiciele doktorantów w Radzie Wydziału Oceanografii i Geografii

 1. Mgr Katarzyna Krzyżanowska – Katedra Limnologii,
 2. Mgr Katarzyna Walczyńska, Zakład Badań Planktonu Morskiego,
 3. Mgr Maurycy Żarczyński, Katedra Geomorfologii i Geologii Czwartorzędu

 

Przedstawiciel doktorantów w Radzie Instytutu Geografii

 1. Mgr Anna Gralewska, Katera Gospodarki Przestrzennej
 2. Mgr Anna Poraj-Górska, Katedra Geomorfologii i Geologii Czwartorzędu
 3. Mgr inż. Agnieszka Szczerba, Katedra Geomorfologii i Geologii Czwartorzędu

 

Przedstawiciel doktorantów w Radzie Instytutu Oceanografii

 1. Mgr Żaneta Kłostowska, Zakład Geologii Morza

 

Członek Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia

 1. Mgr Karolina Trzcińska, Zakład Geologii Morza

 

Przedstawiciel Doktorantów w Radzie Programowej Środowiskowych Studiów Doktoranckich

 1. Mgr Maurycy Żarczyński, Katedra Geomorfologii i Geologii Czwartorzędu

 

Przedstawiciele Doktorantów w Wydziałowej Komisji Stypendialnej

 1. Mgr Żaneta Kłostowska
 2. Mgr Zuzanna Kusek
 3. Mgr Artur Młodzik
 4. Mgr Jarosław Pędziński
 5. Mgr Krystian Puzdrakiewicz
 6. Mgr Karolina Trzcińska
Doktoranci w Radach i Komisjach Uczelnianych

Przedstawiciele doktorantów Wydziału Oceanografii i Geografii

Do Uczelnianej Rady Doktorantów UG

 1. Mgr Żaneta Kłostowska
 2. Mgr Maurycy Żarczyński

Przedstawiciel doktorantów Wydziału Oceanografii i Geografii

w Sądzie Koleżeńskim

 1. Mgr Magdalena Machuta