fbpx Doktoranci w Radach i Komisjach Uczelnianych i Wydziałowych | Wydział Oceanografii i Geografii

Jesteś tutaj

Doktoranci w Radach i Komisjach Uczelnianych i Wydziałowych

Doktoranci w Radach i Komisjach Uczelnianch i Wydziałowych

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 24 listopada 2020 roku, 11:15
Doktoranci w Radach i Komisjach Wydziałowych

Przedstawiciele doktorantów w Wydziałowej Radzie Doktorantów

 1. Mgr Anna Fidor - przewodnicząca
 2. Mgr Karina Bodziach
 3. Mgr Rafł Gajewski

 

Przedstawiciele doktorantów w Radzie Dziekana Wydziału Oceanografii i Geografii

 1. Mgr Damian Zelewski – Zakład Geografii Społeczno-Ekonomicznej,

 

Przedstawiciel doktorantów w Radzie Instytutu Geografii

 1. Mgr Anna Gralewska, Zakład Gospodarki Przestrzennej
 2. Mgr inż. Agnieszka Szczerba, Zakład Geomorfologii i Geologii Czwartorzędu

 

Członek Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia

 1. Mgr Karolina Trzcińska, Zakład Geologii Morza

 

 

Przedstawiciele Doktorantów w Wydziałowej Komisji Stypendialnej

 1. Paulina Głowacka
 2. Mgr Marek Klin
 3. Mgr Jarosław Pędziński
 4. Mgr Krystian Puzdrakiewicz
 5. Kinga Wiśniewska
Doktoranci w Radach i Komisjach Uczelnianych

Przedstawiciele doktorantów Wydziału Oceanografii i Geografii

Do Uczelnianej Rady Doktorantów UG

 1. Mgr Karina Bodziach
 2. Mgr Rafał Gajewski

Przedstawiciel doktorantów Wydziału Oceanografii i Geografii

w Sądzie Koleżeńskim

 1. Mgr Karolina Szubert