Doktoranci w Radach i Komisjach Uczelnianych i Wydziałowych | Wydział Oceanografii i Geografii

Menu górne - Wydział OiG

Doktoranci w Radach i Komisjach Uczelnianch i Wydziałowych

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 12 marca 2019 roku, 12:39
Doktoranci w Radach i Komisjach Wydziałowych

Przedstawiciele doktorantów w Wydziałowej Radzie Doktorantów

 1. Mgr Urszula Kwasigroch
 2. Mgr inż. Agnieszka Szczerba
 3. Mgr Magda Wiglusz

 

Przedstawiciele doktorantów w Radzie Wydziału Oceanografii i Geografii

 1. Mgr Paulina Głowacka – Katedra Geomorfologii i Geologii Czwartorzędu,
 2. Mgr Katarzyna Walczyńska, Zakład Badań Planktonu Morskiego,
 3. Mgr Maurycy Żarczyński, Katedra Geomorfologii i Geologii Czwartorzędu

 

Przedstawiciel doktorantów w Radzie Instytutu Geografii

 1. Mgr Anna Gralewska, Katera Gospodarki Przestrzennej
 2. Mgr Anna Poraj-Górska, Katedra Geomorfologii i Geologii Czwartorzędu
 3. Mgr inż. Agnieszka Szczerba, Katedra Geomorfologii i Geologii Czwartorzędu

 

Członek Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia

 1. Mgr Karolina Trzcińska, Zakład Geologii Morza

 

Przedstawiciel Doktorantów w Radzie Programowej Środowiskowych Studiów Doktoranckich

 1. Mgr Maurycy Żarczyński, Katedra Geomorfologii i Geologii Czwartorzędu

 

Przedstawiciele Doktorantów w Wydziałowej Komisji Stypendialnej

 1. Mgr Klaudia Kusek
 2. Mgr Artur Młodzik
 3. Mgr Jarosław Pędziński
 4. Mgr Krystian Puzdrakiewicz
Doktoranci w Radach i Komisjach Uczelnianych

Przedstawiciele doktorantów Wydziału Oceanografii i Geografii

Do Uczelnianej Rady Doktorantów UG

 1. Mgr Urszula Kwasigroch
 2. Mgr inż. Agnieszka Szczerba

Przedstawiciel doktorantów Wydziału Oceanografii i Geografii

w Sądzie Koleżeńskim

 1. Mgr Karolina Szubert